Skatīt eseju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Jankovska akvarelis no  grāmatas ''Vējš aiznesīs''

L. Jankovska akvarelis no grāmatas "Vējš aiznesīs"

 

 

 

 

Tu gaidi vēju

 

 

 

 

Starp savējiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vējš aiznesīs...

 

 

 

 

Viss ir tik tuvu

 

 

 

 

Ar uzrakstītu vārdu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balvu ezers

Jānis Zaikovskis, Balvu ezers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusā okeāna piekraste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas zaļā

Latvijas zaļā

 

 

 

 

Venta pie Kuldīgas

Venta pie Kuldīgas

 

 

 

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca

 

 

 

 

Lauku labumi

Lauku labumi

 

 

 

 

Pirmais sniegs

Pirmais sniegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauriņa pieskāriens

 

Markam Rēpelim - Adrijas un Ritvara dēlam - Pasaulē ienākot:

 

Pēc

Baltas ziemas
Baltiem ziediem
Pavasaris nāk...

Kāds
Pirmo reizi
Basām kājām
Baltā ābeļdārzā nāk...

No baltām
Debesīm

Kāds te, uz
Zemes, savu pirmo pavasari
Dzīvot nāk.

/Livars/

 

# # #

 

Tik
Klusums maigs un
Vējš ar kokiem liegi sarunājas, un
Puķes noraugās, kā man pie vaiga
Taurenītis piekļaujas.

Tu esi
Svēts, un pieskārienu
Tavu - kā
Debess
Sauli - nesīšu!

 

# # #

 

Man liekas
Mūzika skan
Debesīs.

Un spārnu vēdām
Aizskar
Mūs.

Te manas
Mājas,
Dzērvju
Dziesmās ieaustas.

Te
Ābols laikā
Krīt.

Un ģerānijas logos
Zied.

Te mana
Dzīve,
Baltos ziedos rit.

Te mani
Māte rītos modina.

Te pāri visam
Augstas
Debesis.

Te mani
Kāds ir gribējis.

Kā zvaigznes
Debesīs
Te pāri visam
Rudzi zied.
Te mana
Māte tā kā balta
Saule riet.

Te
Dievs mums visiem
Mīlestību māca.

/No krājuma "Viss ir tik tuvu"/

 

# # #

 

Kā būtu, ja nebūtu
Tevis? Vai vispār tad debesīs
Zvaigznes būtu?

Kā būtu, ja nebūtu
Tevis?
Vai vispār tad pasaulē
Puķes būtu?

Kā būtu, ja nebūtu
Tevis?

Pie kā tad es ar puķi
Pa baltu
Piena
Ceļu ietu?

 

# # #

 

Viens zvirbulis tup
durvju priekšā un
skatās man tieši
acīs.

Zvirbuli,
zvirbuli - ko
tu darīsi,
ja es tev iedošu
veselu kukuli maizes!

Bet - ja divus,
vai trīs;

vai tu būsi laimīgs?

 

#

 

Vai pļavā tikai viena
puķe zied,
vai pasaulē tikai viens
cilvēks pēc
mīlestības
ilgojas?

/No krājuma "Tu gaidi vēju"/

 

# # #

 

Nesaki
Dievam, kas tu biji,
Saki
Dievam -
Kas tu gribi būt.

 

#

 

Vai tu tici,
ka ir zvaigznes
debesīs
un baltiem
ievu ziediem aizskar mūs.

Vai tu tici,
ka ir zvaigznes
debesīs un
kāds mīlestībā vēro
mūs.

/No krājuma "Trešais vārds"/

 

# # #

 

Es redzu tevi,
es redzu saulrietu,
kāpēc es
Dievu neredzu.

Bet kāds neredzīgais lūdz
Dievu,
lai kaut reizi ieraudzītu
to, ko tu
redzi.

 

#

 

Nenobīsties no rītiem un
Nenobīsties no vakariem.
Nenobīsties no drauga un
Nenobīsties, ja tev drauga nav.
Nenobīsties no gudrības un
Nenobīsties no muļķības.
Nenobīsties no savējiem un
Nenobīsties no ienaidnieka.
Nenobīsties no meliem un
Nenobīsties, ja tev saka patiesību.
Nenobīsties no Debesīm,
            ja tās ir tik augstas.
Nenobīsties no
Mīlestības, ja tā ir tik tuvu.

/No miniatūru izdevuma "Sargi to dzīvības mirkli"/

 

# # #

 

Katrai puķei savs
Ziedēšanas laiks.
Katram cilvēkam
Savs ziedu laiks.

 

#

 

Es gribu
tev uzcelt māju.
Tādu, kur saule
nekad
nenoriet.

Tik baltu kā
Ziemassvētkos silti
sniegi
snieg.

Tik lielu...
Tai mājai nemaz logu
nebūs, un arī
sienu nebūs...

Vai
tu dzirdi,
tajā mājā jau putni dzied,
un naktīs
smaržodamas
naktsvijoles
zied.

Es gribu
tev uzcelt māju no
tava smaida un
pieneņpūkas glāsta.

No viena vienīga vārda...

Tik siltu kā
smaržojošs
maizes
klaips.

Es gribu
tev uzcelt māju.

/No krājuma "Trešais vārds - turpinājums"/

 

# # #

 

Kas tai
Puķei uzziedēt liek, un
Man kas par
Puķi priecāties liek?

Kas tās
Zvaigznes pie
Debesīm liek, un
Man kas pēc
Zvaigznēm tiekties liek?

 

#

 

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.


Bite
Puķes
Dvēseli
Mūžībā nes.

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.


Bite
Debesīs
Zvaigznes dedz.

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.

Dievs to
Biti
Debesīs
Redz!

/No krājuma "Vējš aiznesīs"/

 

# # #

 

Neapskaud putna
Brīvību, arī
Tev
Dievs ir devis
Spārnus.

 

#

 

Arī
Dienā var
Zvaigznes redzēt,
Ja
Tu pats par
Zvaigzni kādam
Dedzi.

/No miniatūru izdevuma "Starp savējiem"/

 

# # #

 

Putns raudzījās pa atvērto
logu istabā, tad
viņš nolaidās man uz
pleca un klusi teica:
es vakar tevi redzēju
sapnī - arī tev bija
spārni!

 

#

 

Man gribas stāvēt uz
ielu stūriem un spēlēt jūsu
priekam.
Es tur stāvēšu,
cepuri noņēmis, un
raudzīšos, kā tajā sakrīt
mūsu skumjas.

/No koncertprogrammas "Pacelties spārnos"/

 

# # #

 

Ceļš mani aizveda pie
Jūras...
Virs
Jūras kā milzīgas un draudīgas
klintis stāvēja mākoņi.
Tad ugunīgi balta zibens
šautras sašķēla klintis un no to
plaisām izšāvās daudzas sīkas
lietus pērlītes.
Tās vizēdamas sāka krist uz
Zemes - un varēja redzēt, kā
liedags piebira baltām dzintara
lāsītēm...

/No izstādes "Ceļš mani aizveda pie jūras..."/

 

# # #

 

Es tikai pateicos
Tev un nelūdzu neko.
Es tikai pateicos
Tev, un kā maza
Bizbizmārīte - gar
Jūras krastu tālāk
Eju.

/No izstādes "Dzeja lukturu gaismā"/

 

# # #

 

Kā zilga
Rases lāse steidz
Zemeslode
Visumā.
Viens vienīgs
Vārds - un
Pazūd viss.
Viens vienīgs
Vārds - tu esi
Pasargāts.

/No dzejas izstādes "Par tevi"/

 

# # #

 

Kur man kā
Vējam
Liepās būt.

Kur man kā
Putnam
Dziesmās būt.

Kur man kā
Bitei
Ziedā būt.

Kur man par klusu
Saules lēktu būt.

/No dzejas izstādes "Tauriņi uz zvaniem"/

 

# # #

 

No tā līkā
Bērza, kas auga
Baznīcas drupās, vīri pagatavoja baltu
Krustu.
Lika to ciema
Vidū - un krustam apkārt uzcēla jaunu
Baznīcu.
Baznīcas durvis bija plaši atvērtas, un
Visi varēja
Redzēt, kā baltais bērza
Krusts salapoja un tā zaros putni vija sev
Ligzdas.

Un tajā pusē dzima daudz krietnu
Cilvēku.

/No izstādes "Dzeja baznīcas tornī"/

 

# # #

 

 

Livars Jankovskis
Viss ir tik tuvu.
Redaktore A. Iltnere
Izdevējs "Datorgrafika", 1999.g.
ISBN 9984-9393-0-8

 

#

 

Livars Jankovskis
Sargi to dzīvības mirkli... (miniatūras)
Redaktors J. Caune
Zīmējumu autors L. Jankovskis
Izdevniecība "Balta Eko"
1999. - 2001. g.

 

#

 

Livars Jankovskis
Tu gaidi vēju...
Redaktore A. Iltnere
Izdevējs L. Jankovskis
ISBN 9984-9393-1-6
1999.g.

 

#

 

Livars Jankovskis
Trešais vārds
Redaktore A. Iltnere
Livars Jankovskis dzeja un
mākslinieciskais noformējums
Datorsalikums M. Kravalis
Izdevējs L. Jankovskis
ISBN 9984-9393-2-4

 

#

 

Livars Jankovskis
"Trešais vārds" turpinājums
Redaktors L. Jankovskis
Korektore D. Ziediņa
Datorsalikums M. Kravalis
Livara Jankovska dzeja un
mākslinieciskais noformējums
Izdevējs L. Jankovskis
2000.g.

 

#

 

Livars Jankovskis
Vējš aiznesīs...
Redaktors J. Caune
Zīmējumu autors L. Jankovskis / 8 bildes /
Izdevējs DE NOVO
2002. g.
ISBN 9984-9562-6-1

 

#

 

Livars Jankovskis
Starp savējiem
Redaktors J. Caune
Zīmējumu autors L. Jankovskis
Izdevējs
DE NOVO
ISBN 9984-9562-8-8
2003.g.

 

#

 

Livars Jankovskis
Ar uzrakstītu vārdu...
Redaktore Aelita Zviedre
© Livara Jankovska dzeja
un mākslinieciskais noformējums
Sastādīja Atis Upenieks
© Izdevējs Livars Jankovskis
2008.g.

 

Aka nav tumsā...
Akā var
Debesis redzēt... un
Debesīs var
Aku redzēt...
Akā var
Debesis pasmelt...

/Livars/

 

# # #

 

Basām kājām
Meitenes pēc
Puķēm iet, un
Basām kājām
Bites ziedputekšņos iet.

Basām kājām
Omīte uz
Dārzu iet, un
Basām kājām
Peļu junkurs
pelēs iet.

Basām kājām
Vasarā mums katram
Gribas iet.

/Livars/

 

 

 

^ uz augšu