Livars Jankovskis

 

Livars Jankovskis

Tālrunis: 29264860

E-pasts

Meklēt arī www.draugiem.lv

 

 

 

 

Jānis Zaikovskis

 

Mājas lapu veidoja

Jānis Zaikovskis

E-pasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāfele

 

Ja
Kāds zied, tad pie
Viņa atnāk kāds, kurš
Dzied.

Un tad jau tas ir
Koris, kad visas
Pasaules puķes ziedot
Dzied.

/Livars/

 

      Paldies Ilmāram Ziedonim, Jānim Caunem, Lindai un Uldim Zommeriem, Ritvaram Rēpelim, Didzim Rāgam.
      Lai sirsnīga pateicība Cien. Maijai Grendzei par muzeja kolekcijas papildinājumu.
      Vissirsnīgākā pateicība Agrim Stukānam, firmas MONILAITE-THOMEKO SIA vadītājam, par līdzdalību un materiālu atbalstu "Dialoga" radošajās un garīgajās izpausmēs.

Monilaite Thomeko

      Paldies arī manam krustdēlam - Artūram Pupiņam.
      Lai pateicība un cieņas apliecinājumi manu tekstu redaktorei - Aelitai Zviedrei!

 

# # #

 

Arī
Saule kādu mirkli ir tik
Karsta, ka tikai
Dievs to var paņemt rokās un turēt par
Gaismu, kamēr mēs te, uz
Zemes,
Maizi cepam.

Arī
Maize kādu mirkli ir tik
Karsta, ka to nevar paņemt
Rokās.
Un es zinu -
Maizē ir kaut kas no
Saules.

/Livars/

 

# # #

 

Es
Te sēžu viens
Saulītē un gaidu. Visticamāk -
Brīnumu. Ka atnāks
Dievs un iecels mani
Bērnībā, vismaz bezgalīgā
Nākotnē.

Tad atnāca
Dievs un teica:
Topiet kā bērni, tādi iemantos
Debesu
Valstību...

/Livars/

 

# # #

 

Vai tu arī gribi pļavā par ziedošu
Puķi būt, par biti puķē un smaržu
Debesīs kļūt?
Tad tev vienkārši vajag -
Cilvēkam būt!

/Livars/