Zināmo publikāciju saraksts

2007. gads

 

2006. gads

 • Raitis Kalniņš. Tavs logs. Latvijas radio 1. (www.latvijasradio.lv) Livars Jankovskis un Jānis Pauls. 2006.23.12.
 • Elīna Čujānova. Hraņiteļ mudrosķi. Vesķi. 2006.21.12.
 • Septembris atnācis ar dzeju. Kurzemnieks. 2006.06.09.
 • Viktors Ulberts. No nometnes līdzi paņem lieliskas atmiņas. Kurzemes Vārds. 2006.08.03.
 • Livars Jankovskis. Simbols, kas mij emocijas. Psiholoģijas Pasaule. 2006.07.
 • I. Audere. Pacelties spārnos - stunda mīlestības. Krusta Gaismā. 2006.09.04.
 • D. Dātava. Livars Jankovskis. Latvijas Kristīgā radio izdevums "Tikšanās" www.tiksanas.lv 2006. 01(71).

Arī
Dienā var
Zvaigznes redzēt,
Ja
Tu pats par
Zvaigzni kādam
Dedzi.

/Livars/

 

2005. gads

 • V. Rūja. Tavi bijām, tavi esam. - Rīga: Jura apgāds, 2005. Izdevumā ievietots Livara Jankovska dzejolis un apraksts par autoru.
 • J. Beleviča. Dzīve uz zemes... Strazdes avīze. Nr.11. septembris.
 • I. Spuleniece. Izstādes no pirmā līdz trešajam stāvam. www.kurzemnieks.lv. 2005.15.07
 • I. Reinis. Viesi no Latvijas. Ceļabiedrs. 2005.25.05.
 • G. Krīgers. Intervija ar Dāvi Kaņepu. www.turneja.com
 • D. Poriņa. Vārdi un notis - cilvēka balsī. Kurzemnieks. 2005.02.02.
 • Es piegāju pie kāda bērza. http://splincha.eclub.lv, 2005.02.01.
 • I. Zelča. Ar savu talantu pasauli dara skaistāku. www.dzirkstele.lv. 2005.27.01.
 • D. Poriņa. Dzejā un mūzikā - virs ikdienības. www.kurzemnieks.lv. Kultūra, izglītība. Ievietots 2005.26.01.

Kurš ārsts tavas veselības uzlabošanai
parakstīja cigaretes?

/Livars/

 

2004. gads

 • R. Kumsāre. Nāc un ieklausies - sadzirdēsim kopīgi... Stars. 2004.28.10.
 • A. Manniņa. Ar atspulgu eža acīs. Saldus Zeme. 2004.21.10. (Šī publikācija ievietota arī laikrakstā "Svētdienas Rīts" 2004. augusta izdevumā.)
 • L. Ābolniece. Mīlestības stunda. Svētdienas Rīts. Nr.36 (1578). 2004.25.09.
 • Sižets Kuldīgas TV par L. Jankovska un J. Paula koncertprogrammu "Pacelties spārnos" Ēdolē. 2004.20.09.
 • Draudžu ziņas. Kurzemnieks. 2004.05.08.
 • R. Kumsāre. Nāc un ieklausies - sadzirdēsim kopīgi... Svētdienas Rīts. 2004. augusta izdevumā.
 • M. Briede. Sadraudzība ar Dievu dabā. Ventas Balss. 2004.28.07.
 • M. Briede. Kurš tad ir mans tuvākais? Ventas Balss. 2004.17.07.
 • I. Zelča. Tradicionāli atceras mācītāju Ernstu Gliku. Alūksnes Ziņas. 2004.08.06.
 • V. Rūja. Tavi bijām, tavi esam. - Rīga: Jura apgāds, 2004. Izdevumā ievietots Livara Jankovska dzejolis un apraksts par autoru.
 • Literatūras, mūzikas, teātra mākslas muzejam nodoti materiāli par L. Jankovski un autora dzejas grāmatas. 2004.25.05.
 • Alūksnē atzīmēs Glika dienas. www.delfi.lv 2004.05.04.
 • 2004. gada "eko" kalendārā "Prestige" iekļauti astoņi Livara Jankovska īsie izteicieni.

Sargi to dzīvības mirkli, ko
Dievs tev ir devis, un nebēdā
par to, kā tev nav, bet pateicies un
priecājies par to, kas tev ir.

/Livars/

 

2003. gads

 • O. Vabeļa.  Mana Aknīste. Tikšanās ar Livaru Jankovski. 2003. gada decembris.
 • M. Kraule. Lūdz Dievu un strādā! Strādā un priecājies par dzīvi! Ventas Balss. 2003.28.11
 • I. Zone. Izstādē iepazīst Latvijas dievnamus. Brīvā Daugava. 2003.06.11.
 • L. Jankovska dzeja. Puzes ev. Lut. draudzes avīze. 2003. gada oktobris.
 • L. Ulbina. Savējie sapratīs. www.aktualnet.lv. 2003.11.08.
 • Īsa intervija ar Livaru Jankovski "Latvijas Radio 1" par "3x3 nometni" Apguldē. 2003.17.08.
 • Klajā laists "eko" kalendārs "Prestige", kurā iekļautas trīspadsmit Livara Jankovska četrrindes. 2003.02.08.
 • Tikšanās ar dzejnieku Livaru Jankovski. Mālpils Vēstis. Nr 9. (33). www.Malpils.lv 2003.01.09.
 • G. Veitnere. Salido novadnieki. Kurzemnieks. 2003.21.07.
 • V. Rūja. Tavi bijām, tavi esam. - Rīga: Jura apgāds, 2003. Izdevumā ievietots Livara Jankovska dzejolis un apraksts par autoru.
 • B. Lielmeža. Bībeles muzeji Latvijā. Latvijas luterānis. 2003.19.04.
 • Publikācija www.Kurzeme.lv "Dzejas vakars Ciešanu laikā" 2003.17.03.
 • Reklāmas. www.kurzemnieks.lv 2003.17.03.
 • J. Caune. Tapusi jauna izdevniecība. TREBRUK avīze Nr.4.2003.

Nesaki
Dievam, kas tu biji,
Saki
Dievam -
Kas tu gribi būt!

/Livars/

 

2002. gads

 • Klajā laists "eko" kalendārs "Prestige", kurā iekļautas sešas Livara Jankovska četrrindes. 2002.21.07.
 • I. Dambīte. Dzeja lukturu gaismā. Kurzemnieks. 2002.23.07.
 • Publikācija laikrakstā "Kursas Laiks" par dzeju un izstādi Jūrmalciemā. 2002.05.08.
 • Reklāma un apraksts izdevumā "TRE BRUK avīze" par Livara Jankovska jaunajām grāmatām "Vējš aiznesīs" un "Starp savējiem". 2002.20.08.
 • V. Rūja. Tavi bijām, tavi esam. - Rīga: Jura apgāds, 2002. Izdevumā ievietots Livara Jankovska dzejolis un apraksts par autoru.
 • Publikācija Jēkabpils baznīcu izdevumā. "Draudžu dzīve" Nr.9 (73).
 • "Es gribu rakstīt par Gaismu". 2002.28.09.
 • E. Roze. Profesija un 10 baušļi. Labā Vēsts. 2002. Oktobris- novembris.
 • I. Grīniņa. Livara Jankovska dzeja muzejā. www.kurzemnieks.lv. 2002.25.10.
 • Jēkabpils Ev. Lut. bazn izdevumā "Draudžu Dzīve" ievietots L. Jankovska dzejolis. 2002. Nr.8
 • G. Leja. Sarunājas ar dzejnieku. Kurzemes Vārds. 2002. gada decembris.
 • G. Leja. Viss ir tik tuvu... Liepājas Cīravas pagasta izdevums "Cīrava". 2002. gada decembris.

Neapskaud putna
Brīvību, arī
Tev
Dievs ir devis
Spārnus.

/Livars/

 

2001. gads

 • D. Poriņa. A/S Helle Katerina prezentācija. Kurzemnieks. 2001.28.11.
 • Livara Jankovska dzejas lasījums un saruna Kristīgajā radio ar Dāvidu Šternu. 2001.08.11.
 • D. Poriņa. Dot, kas saņemts. www.kurzemnieks.lv. 2001.13.10.
 • L. Jankovska dzeja. Kurzemnieks. 2001.13.10.
 • L. Jankovska dzeja. Lauku Avīze. 2001.15.09.
 • D. Tāfelberga. Ar dzeju apskauj koku. 2001.26.07
 • L. Jankovska dzeja. Kurzemnieks. 2001.26.07.
 • A. Upītes saruna ar Livaru Jankovski Kristīgajā Radio. 2001.10.06.
 • T. Nolmane. Ozolu bibliotēkā. Rendas Avīzīte. 2001. gada jūnijs.
 • T. Kronberga saruna Kristīgajā radio, raidījumā "Apraktie un neapraktie talanti" ar Livaru Jankovski. 2001.06.06.
 • V. Rūja, Tavi bijām, tavi esam. - Rīga: Jura apgāds, 2001., Izdevumā ievietots Livara Jankovska dzejolis un apraksts par autoru.
 • D. Poriņa. Es katru dienu gribētu būt dzejnieks. Kurzemnieks. 2001.05.05.
 • Kristīgās dzejas vakars. Kurzemnieks. 2001.26.04.
 • Livara Jankovska dalība Latvijas Radio pārraidē "Lai nāk tava valstība". 2001.18.03.
 • Klājā laists Dižstendes kalendārs, kurā iekļauts Livara Jankovska dzejolis.

Lūdz
Dievu un strādā!
Strādā un priecājies par šo
Dzīvi!

/Livars/

 

2000. gads

 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.27.08.
 • L. Korzunova. Viņš atrada savu ceļu uz Templi. Rīgas Balss. (Publikācija arī krievu valodā) 2000.01.08.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.21.07.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.23.06.
 • Kartinki istorii "Knigi Knig". Panorama Latvii. 2000.02.06.
 • M. Kostaņeckas veidotais sižets par "Dialogu" raidījumā "Doma laukums". 2000.29.04.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.21.04.
 • A. Cīrule. Viesošanās Bībeles muzejā. Sv. Ģertrūdes bazn. izdevums. 2000. gada aprīlis.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.24.03.
 • Informatīva publikācija žurnālā "Sieviete". 2000.01.03.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.25.02.
 • R. Paula. Tu gaidi vēju. Sieviete. 2000. gada februāris.
 • L. Jankovskis Latvijas Radio "Lai nāk tava valstība". 2000.30.01.
 • Publikācija Jēkabpils Ev. Lut. Baznīcas izdevumā "Draudžu dzīve" par Livaru Jankovski un viņa dzeju.
 • L. Jankovska dzeja. Pērle. 2000.21.01.
 • Livara Jankovska dzejolis ievietots LELB Kuldīgas prāvesta iecirkņa Diakonijas centra bukleta moto.
 • Informatīva publikācija žurnālā "Sieviete" par Livaru Jankovski.

Mēs krītam pārāk liela
Zemes pievilkšanas
Spēka ietekmē!

/Livars/

 

1999. gads

 • I. Zalkovska. Gara uzplaiksnījums zem Kuldīgas debesīm. Kurzemnieks. 1999.07.10.
 • I. Lodiņa. Viss ir tik tuvu. Svētdienas rīts. 1999.20.11.
 • I. Zalkovska. Šī dzīve ir pārsteidzošs ceļojums... Kurzemnieks. 1999.09.11.
 • I. Ermansone. Tilts uz Mūžību. Rīgas Apriņķa Avīze. 1999.08.10.

Jaunībā mēs raugāmies
Debesīs un meklējam
Savu
Zvaigzni, savu
Sapņu pilsētu, kur reiz
Laimīgiem būt!

/Livars/

 

1998. gads

 • D. Dzērve. 800 latvju dievnamu vienuviet. Rīgas Balss. 1998.05.03.
 • Kandavas muzejā no 3. februāra. Tukuma Ziņotājs. 1998.31.01.

Mūsu labākie draugi un zobi mūs pamet tik pēkšņi un sāpīgi, ka tukšuma sajūta mūs pavada visu atlikušo dzīvi!

/Livars/

 

1997. gads

 • Maruta. Kaut kas no sudraba, zelta un pelniem... Zemgales Avīze. 1997.23.12.
 • A. Ušča. Kristīgā informācija. Bauskas dzīve. 1997.15.12.
 • M. Sadovska. "Dialogs" ir saruna ar Dievu. Solis. 1997.11.12.
 • M. Sadovska. Kristīgā labdarības fonda "Dialogs" pastāvīgā ekspozīcija jeb muzejs.
  Solis. 1997.05.12.
 • A. Jaunbelzere. Mēs bijām dzirkstelītes, viņš uzpūta liesmu. Neatkarīgā Rīta Avīze. 1997.17.11.
 • M. Romāne. Uzņemšana beigusies, uzņemšana turpinās. Skola un Ģimene. 1997.g. oktobris.
 • Post Scriptum. Intervija Kristīgajā Radio. 1997.31.10.
 • T. Kronbergs. Bībeles muzejs Rīgā. Svētdienas Rīts. 1997.28.09.
 • B. Lielmeža. Pirmo reizi Latvijā. Izglītība un Kultūra. 1997.04.09.
 • Atklāts fonda "Dialogs" muzejs. Izglītība un Kultūra. 1997.04.09.
 • I. Lodiņa. Mans dievnams. Kurzemnieks. 1997.14.08.
 • T. Tomsens. Latvijas baznīcu priekštelpā. Kolding Folkeblad. (Dānija) 1997.28.06.
 • I. Lodiņa. Mana baznīca. Svētdienas Rīts. 1997.22.06.
 • No dievnama līdz dievnamam. Latvijas Zeme. 1997.13.06.
 • Senču bagātības atgriežas. Ogres Vēstis. Pielikums "Konstances Sestdieniņa". 1997.15.03.
 • M. Ozoliņa. Pašu sētā. Bauskas dzīve. 1997.13.02.

Tu jau to zini, ka
Dievs ir vēlējis tev
Piedzimt te un tagad.
Priecājies par to un esi
Laimīgs tai'
Vietā un
Laikā!

/Livars/

 

1996. gads

 • Latvijas dievnami. Svētdienas Rīts. 1996.29.09.
 • A. Zūre. Vēl viena izstāde. Neatkarīgā Rīta Avīze. Pielikums "Hedvigas kundzes avīze". 1996.05.09.
 • A. Piļka. "Dialogs" - saruna starp diviem. Latvijas Zeme. 1996.02.07.
 • L. Jankovskis. Pa ceļam uz dievnamu. Neatkarīgā Rīta Avīze. Pielikums "Hedvigas kundzes avīze". 1996.16.05.
 • I. Kupcis. Izstāde "Latvijas dievnami". Katoļu Dzeive. 1996. gada maijs.
 • P. Keišs. Bīskapa Jāņa Buja ingress. Rēzeknes Vēstis. 1996.14.04.
 • M. Pīlādzis. No Lieldienām līdz Lieldienām. Neatkarīgā Rīta Avīze. 1996.12.04.
 • I. Muižniece. Pirms un pēc Lieldienām. Bauskas Dzīve. 1996.11.04.
 • L. Jankovskis. Latvijas dievnami. Rēzeknes Vēstis. 1996.06.04.
 • Izstāde "Latvijas dievnami". Rēzeknes Vēstis. 1996.14.03.
 • Dz. Smiltiņa. Kurzemes dievnami Aizputē. Kursas Laiks. 1996.13.02.
 • I. Erdmane. Atnāciet un apskatieties! Aizkraukles Avīze. 1996.03.02.
 • I. Kupcis. Izstāde "Latvijas dievnami" Madonā. Stars. 1996.03.02.
 • B. Līce. 15. izstāde internātskolā. 1996.19.01.
 • Divas izstādes. Kursas Laiks. 1996.16.01.
 • V. Kainaizis. Reliģiskā dzīve. Rīgas Balss. 1996.12.01.
 • L. Laizāne. Radi gaismu sev apkārt! Stars. 1996.10.01.

Ja tu neproti
Klausīties cilvēkus, kā tad tu
Varēsi saprast
Putnu dziesmas.

/Livars/

 

1995. gads

 • J. Pintāns. Ziemassvētku noskaņa Viesītē. Brīvā Daugava. 1995.28.12.
 • S. Klince. Latvijas dievnami. Druva. 1995.21.12.
 • P. Čimmurs. Latvijas dievnami Tukumā. Radio "Brīvā Eiropa". 1995.18.12.
 • E. Ozola. Latvijas dievnamus var aplūkot fotogrāfijās. Neatkarīgā. 1995.27.11.
 • V. Veirida. Izstāde, kurai nav līdzīgas. Tukuma ziņotājs. 1995.25.11.
 • I. Kupcis. Izstāde apceļo Latviju. Latvijas Zeme. 1995.21.11.
 • I. Kupcis. Izstāde apceļo Latviju. Izglītība un kultūra. 1995.16.11.
 • V. Kainaizis. Šeit tauta spēj vienoties. Rīgas Balss. (arī krievu valodā) 1995.15.11.
 • M. Vasiļjevs. Muzejā atklāta izstāde. Ludzas Zeme. 1995.15.11.
 • S. Piļka. Novadu baznīcas - krāsu fotogrāfijās. Staburags. 1995.09.11.
 • I. Kupcis. "Koka baznīcas Latvijā" Ludzas muzejā. Ludzas Zeme. 1995.08.11.
 • I. Jegorova. Novada muzejā "Latvijas dievnami". Ludzas Zeme (krievu valodā). 1995.08.11.
 • I. Kupcis. Izstāde "Latvijas dievnami". Lauku Avīze. 1995.07.11.
 • V. Deruma. Izstāde ar īpašu auru Saldus zeme. 1995.26.10.
 • Ī. Daina. Pasauli es redzu klibu, baznīcu es uzcelt gribu. Auseklis. 1995.21.10.
 • I. Strazdiņa. Foto izstāde "Latvijas dievnami Talsos. Talsu vēstis. 1995.01.08.
 • Rajona ziņas. Latvijas dievnami Skrundā. Kurzemnieks. 1995.15.07.
 • I. Kupcis. "Latvijas dievnami" Jūrmalā. Latvijas Zeme. 1995.11.07.
 • E. Biķis. Latvijas dievnami. Labā Vēsts. 1995. gada jūnijs/jūlijs.
 • V. Apinīte. Svētceļojums fotogrāfijās. Jūrmala. 1995.30.06.
 • I. Kupcis. Latvijas dievnami Dzintaros. Jūrmala. 1995.22.06.
 • L. Jankovskis. Jums, kas lasāt "Soli". Solis. 1995.16.06.
 • A. Kuzina. Redakcijas durvis slēdzot. Ērgļu Vēstis. 1995.12.06.
 • A. Šķoba. Mēs nākam slavēt To Kungu. Svētdienas Rīts. 1995.11.06.
 • L. Jankovskis. Jums, kas lasāt "Soli". Solis. 1995.09.06.
 • L. Jankovskis. Jums, kas lasāt "Soli". Solis. 1995.02.06.
 • M. Ģeneralova. Visi Dievā vienoti. Rīgas Balss (krievu valodā). 1995.02.06.
 • Atmetiet smēķēšanu, ejiet uz izstādi! Rīgas Balss. (Publicēts arī krievu valodā) 1995.24.05.
 • A. Burovs. Fotoizstāde Latvijas dievnami. Svētdienas Rīts. 1995.14.05.
 • I. Lagzdiņa. Dievnamā par dievnamiem. Brīvā Latvija. 1995.08.05.
 • A. Tukiša. Kurp mēs ietu, ja nebūtu mūsu dievnamu? Solis. 1995.28.04.
 • I. Kupcis. Dievnami - mīlētie, koptie un vientuļie. Diena. 1995.22.04.
 • Latvijas Televīzija. Zīmes. Latvijas dievnami. 1995.23.04.
 • I. Kupcis. Latvijas dievnami. Solis. 1995.21.04.
 • I. Zveja. Aizlūgums par Latvijas dievnamiem. Neatkarīgā. 1995.21.04.
 • A. Jansons. Cik Latvijā dievnamu? Rīgas Balss. 1995.21.04.
 • V. Ozols. Mēs spējam vienoties lūgšanā arī par mūsu dievnamiem. Latvijas Vēstnesis. 1995.21.04.
 • A. Mielava saruna ar R. Rēpeli radio SWH. 1995.20.04.
 • I. Kupcis. Latvijas dievnami Rīgā. Svētdienas Rīts. 1995.09.04.
 • A. Kalniņš. Latvijas dievnami fotogrāfijās. Daugavas Avīze. 1995.03.03.
 • D. Terins. "Latvijas dievnami" izstādes atklāšana Daugavpilī. Dinaburga. 1995.28.01.
 • J. Pitrāns. Intervija radio "Brīvā Eiropa" 1995.27.01.
 • Latvijas dievnami. Svētdienas Rīts. 1995.22.01.
 • D. Terins. Izstāde, kas bagātina mūsu dvēseles. Dinaburga. 1995.21.01.
 • I. Kupcis. Izstāde "Latvijas dievnami" Daugavpilī. Latgales Laiks. 1995.21.01.
 • Fotoizstādes "Latvijas dievnami". Solis. 1995.20.01.
 • I. Kupcis. Fotoizstāde "Latvijas dievnami". Labrīt. 1995.19.01.
 • Intervija Daugavpils radio "Alise +". 1995.19.01.

Dievs grib arī caur
tavām rokām -
kādam par mīlestību atdarīt.

/Livars/

 

1994. gads

 • Intervija Ventspils radio. 1994.10.12.
 • L. Sēle. Pasuli es redzu klibu. Ventas Balss. 1994.17.12.
 • Latvijas dievnami. Svētdienas Rīts. 1994.11.12.
 • P. Jaunzems. Liepājas lepnums - kultūras tradīcijas. Kurzemes Vārds. 1994.29.10.
 • P. Jaunzems. Dievnami fotogrāfijās. Kurzemes Vārds. 1994.15.10.
 • D. Kārkla. Latvijas dievnami fotogrāfijās. Rīta Ekspresis. 1994.11.11.
 • S. Tapiša. Latvijas dievnami fotonamā. Kurzemes Ekspresis. 1994.15.10.
 • Dienas gaitā. Kursas Laiks. 1994.08.10.
 • Kārtējā fotoekspozīcija. Kurzemes Vārds. 1994.06.10.
 • I. Brikere. Šis ir uzzināšanas laiks. Labrīt. 1994.26.09.
 • I. Kupcis. Fotoizstāde "Latvijas dievnami". Solis. 1994.23.09.
 • Kuldīgā atvērta izstāde par baznīcu vēsturi. Vakara Ziņas. 1994.19.09.
 • V. Salmgrieze. Dialogs par kādu mazāk pazīstamu vēstures lappusi. Kurzemnieks. 1994.06.09
 • M. Keres saruna ar Livaru Jankovski Kristīgajā radio. 1994.05.09.
 • R. Rēpeļa saruna ar žurnālisti M. Keri Kristīgajā radio. 1994.31.08.
 • Rajona ziņas. Kurzemnieks. 1994.27.08.
 • I. Strazdiņa. Viena diena citādā karaļvalstī. Talsu Vēstis. 1994.23.08.
 • I. Brikere. Ar diviem airiem. Svētdienas Rīts. 1994.24.05.
 • L. Jankovskis. Ko es te daru? Kāpēc es esmu šeit? RVT avīze. Saturns. 1994.15.03.

^ uz augšu