Pacelties spārnos - stunda mīlestības.

Inga Audere

Krusta Gaismā, 2006.09.04.

 

      "Pacelties spārnos." Stunda mīlestības kopā ar dzejnieku Livaru Jankovski un čellistu Jāni Paulu svētdien, 2.aprīlī mūsu baznīcas mazajā zālē.

      "Es jums par putniem visu nevaru izstāstīt," saka dzejnieks, kuram Dievs devis iespēju apceļot visu Latviju no dievnama līdz dievnamam.

      Katrā dzejolī atklāts kāds notikums. Klātesošajiem šī tikšanās, šis mirklis ir iespēja mazā ezīša acīs ieraudzīt debesis, sauli, mākoņus... dzīvi. Pasaules otrā malā pamanīt Latvijas bizbizmārīti. Mirklis-, kad vārdi caur dzejnieka spalvu un lūpām atnāk, lai dāvātu debesis un iedegtu zvaigznes arī mums. Viss pelēkais un smagnējais, sīkais un nemanāmais top balts, pūkains un lido... Un man kļūst kauns par to, ka pašai dažkārt gribas redzēt vairāk dubļu, nekā gaismas. Bet te, pavisam nemanot jūti, kā tiec nomazgāts. Vārdos un mūzikā.

      Pēc viesu brīnišķīgā snieguma mācītājs Raitis Šēners aizkustināts saka pateicības vārdus: "Tas ir daudzu lūgšanu auglis. Mēs varam vienkārši sajust, kā dvēsele, kas pazīst savu Radītāju, brīvi ar Viņu sarunājas. Ļoti brīvs, viegls dialogs, kas atklāj attiecības starp cilvēku un Dievu. Paldies!"

      Kāda kundze vēl piebilst: "Daudz dzejas esmu lasījusi un dzirdējusi, bet tik apbrīnojamu un tik izjustā sniegumā - pirmoreiz."

 

***

 

Jaunībā mēs raugāmies
Debesīs un meklējam savu
Zvaigzni, savu
Sapņu pilsētu, kur reiz
Laimīgiem būt...

 

***

 

Viss ir tik tuvu:
Tu,
Un mana
Māte
Iesvētībās iet.

Viss ir tik tuvu,
Ka dzīve tā -
Kā Mirte zied.

Mans vecaistēvs
Un Omīte.
Un Dievs tur augstu
Debesīs.

Viss ir tik tuvu, cik
Tuvu vien var būt.

 

***

 

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.


Bite
Puķes
Dvēseli
Mūžībā nes.

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.


Bite
Debesīs
Zvaigznes dedz.

Tu pasveicini to
Biti, kas
Ziedputekšņus nes.

Dievs to
Biti
Debesīs
Redz!

 

***

 

No tā līkā
Bērza, kas auga
Baznīcas drupās, vīri pagatavoja baltu
Krustu.
Lika to ciema
Vidū - un krustam apkārt uzcēla jaunu
Baznīcu.
Baznīcas durvis bija plaši atvērtas, un
Visi varēja
Redzēt, kā baltais bērza
Krusts salapoja un tā zaros putni vija sev
Ligzdas.

Un tajā pusē dzima daudz krietnu
Cilvēku.

 

***

 

Neapskaud putna
Brīvību, arī
Tev
Dievs ir devis
Spārnus.

 

***

 

      Livara Jankovska esejas, epifānijas, miniatūras un dzeju varat lasīt izdevumos: "Viss ir tik tuvu", "Tu gaidi vēju…", "Trešais vārds", "Trešais vārds - turpinājums", "Vējš aiznesīs…", "Starp savējiem". Livars ir arī savu grāmatu ilustrāciju autors.

 

^ uz augšu