Hronika. 2009. gads

      Jau piecpadsmito gadu Aglonas bazilikā apskatāma izstāde "Latgales baznīcas", astoto gadu Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīcas tornī dzejas izstāde "Dzeja baznīcas tornī", priekštelpā daudzus gadus nemainīgi izstāde "Mans dievnams". Baznīcas iekštelpā skatāma arī mani ceļojuma iespaidi fotogrāfijās "Svētā Zeme".

      Izstādes "Krustu kalns", "Kurzemes vecie durvju kliņķi fotogrāfijās", Livara Jankovska dzejas izstādes "Ceļš mani aizveda pie jūras...", "Par tevi", "Viss ir tik tuvu..." un divas izstādes "Pants ar mazu foto", turpina apceļot Latvijas novadu bibliotēkas un dažādas kultūrvides.

      Katru darba dienu RVT apskatāma "Mūsu dzīves muzeja" eksponāti un izstāde "Tavas dzīves centrā".

Marts

10.03 ...

Rudbāržu pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto"

Aprīlis

12.04 ...

Jūrmalas brīvdabas muzejā Livara Jankovska dzejas lasījums un dzejas izstāde "Ar uzrakstītu vārdu"

17.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ (27.x) Cīravas Kultūras centrā

23.04 ...

Livara Jankovska uzruna Ģitāristu sesijas "Madona 2009" atklāšanā

Maijs

03.05 ...

Rīgas Ev. Lut. draudzē "Celies" Livara Jankovska dzejas lasījums un izstāde "Pants ar mazu foto"

22.05 ...

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes atjaunošanas 20 gadu jubilejā Livara Jankovska dzejas programma "Pacelties spārnos" un dzejas izstāde "Pants ar mazu foto". Janas Pirro muzikālais pavadījums.

25.05 ...

Skrundas pilsētas bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto II"

25.05 ...

Rendas pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto"

Jūnijs

16.06 ...

Rumbas pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto"

Jūlijs

18.07 ...

Livara Jankovska dzejas izstādes "Pants ar mazu foto" un "Par tevi..." Kuldīgas pilsētas svētkos

21.07 ...

Livara Jankovska tradicionālais dzejas lasījums Kuldīgas Apšu ielas sadraudzības vakarā

25.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Mateja draudzes mūzikas vasaras nometnē Daugmalē

30.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Latvijas baptistu baznīcu muzikālo kopu vasaras nometnē Limbažos

Augusts

10.08 ...

Lielvārdes baznīcā atklātas Livara Jankovska dzejas izstādes "Pants ar mazu foto", "Ar uzrakstītu vārdu" un "Starp savējiem"

12.08 ...

Cīravas pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto"

28.08 ...

Cēsu bibliotēkā atklāta Livara Jankovska miniatūru dzejas izstāde "Starp savējiem..." un dzejas izstāde "Ceļš mani aizveda pie jūras..."

30.08 ...

Jērcēnos atklāta Livara Jankovska miniatūru dzejas izstāde "Starp savējiem..."

Septembris

12.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Burtniekos

12.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Jērcēnos

13.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā un dzejas izstāde "Starp savējiem"

13.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Lielvārdes baznīcā.

16.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Cēsīs.

25.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Norvēģijā, Bergenas latviešu kopienā.

26.09 ...

Priekuļu bibliotēkā atklāta Livara Jankovska miniatūru dzejas izstāde "Starp savējiem..." un dzejas izstāde "Ceļš mani aizveda pie jūras..."

Oktobris

07.10 ...

Rundāles pašvaldībā atklātas Livara Jankovska dzejas izstādes "Pants ar mazu foto", "Ar uzrakstītu vārdu" un "Starp savējiem"

08.10 ...

Kazdangas pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Pants ar mazu foto"

 

^ uz augšu