Hronika. 2008. gads

      Jau četrpadsmito gadu Aglonas bazilikā apskatāma izstāde "Latgales baznīcas", septīto gadu Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīcas tornī dzejas izstāde "Dzeja baznīcas tornī", priekštelpā daudzus gadus nemainīgi izstāde "Mans dievnams". Baznīcas iekštelpā skatāma arī mani ceļojuma iespaidi fotogrāfijās "Svētā Zeme".

      Izstādes "Krustu kalns", "Kurzemes vecie durvju kliņķi fotogrāfijās", Livara Jankovska dzejas izstādes "Ceļš mani aizveda pie jūras...", "Par tevi", "Viss ir tik tuvu...", "Pants ar mazu foto", turpina apceļot Kurzemes novada bibliotēkas.

      Katru darba dienu RVT apskatāma "Mūsu dzīves muzeja" kolekcija un izstāde "Tavas dzīves centrā".

Janvāris

20.01 ...

Livara Jankovska Dzejas programma "Pacelties spārnos" latviešu saietā Bergenā /Norvēģija/

Maijs

31.05 ...

Livars Jankovskis piedalās gadskārtējā un tradicionālajā "Novadnieku saietā" Kuldīgā

Jūlijs

19.07 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums un Janas Pirro ērģeļu solo, koncertprogrammā "Dzeja sešas stundas baznīcā" Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā

21.07 ...

Livara Jankovska tradicionālais dzejas lasījums Kuldīgas Apšu ielas sadraudzības vakarā

Augusts

01.08 ...

Staļģenes bibliotēkā atklāta Livara Jankovska grafiskās dzejas izstāde "Par tevi..."

19.08 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums pasākumā "Gaismas Tilti" rendā

Septembris

10.09 ...

Dzirnieku bibliotēkā atklāta Livara Jankovska grafiskās dzejas izstāde "Par tevi..."

15.09 ...

Atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Par tevi" un "Starp savējiem", Zūru pamatskolā

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienās Carnikavas vidusskolā

Oktobris

20.10 ...

Rundāles pagasta bibliotēkā atklāta Livara Jankovska grafiskās dzejas izstāde "Par tevi..."

20.10 ...

Atklāta Livara Jankovska dzejas izstāde "Starp savējiem", Zūru kultūras centrā

24.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Zūru pamatskolā

24.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Zūru kultūras centrā

31.10 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums un Aivara Smuidra saksafona solo Lutera akadēmijā

Decembris

14.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ (26.x) Ogres baznīcā

21.12 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums kopā ar “Unikori” RVT Ziemassvētku programmā

 

 

 

^ uz augšu