Hronika. 2007. gads

      Jau trīspadsmito gadu Aglonas bazilikā apskatāma izstāde "Latgales baznīcas", sesto gadu Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīcas tornī dzejas izstāde "Dzeja baznīcas tornī", priekštelpā daudzus gadus nemainīgi izstāde "Mans dievnams". Baznīcas iekštelpā skatāma arī mani ceļojuma iespaidi fotogrāfijās "Svētā Zeme."

      Izstādes "Krustu kalns", "Kurzemes vecie durvju kliņķi fotogrāfijās", Livara Jankovska dzejas izstādes "Ceļš mani aizveda pie jūras...", "Par tevi", "Viss ir tik tuvu...", "Pants ar mazu foto" turpina apceļot Kurzemes novada bibliotēkas.

      Katru darba dienu RVT apskatāma "Mūsu dzīves muzeja" kolekcija un izstāde "Tavas dzīves centrā".

Janvāris

01.06 ...

Padures bibliotēkā atklāta Livara Jankovska grafiskās dzejas izstāde "Par tevi..."

Jūlijs

20.07 ...

Livara Jankovska tradicionālais dzejas lasījums Kuldīgas Apšu ielas sadraudzības vakarā.

Augusts

10.08 ...

Seši Livara Jankovska dzejoļi iekļauti "AMAZING" izdotajā fotoalbūmā "Pelēkās ikdienas zelta mirkļi"

Decembris

21.12 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums Ziemassvētku programmā RVT.