Hronika. 2004. gads

Janvāris

25.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Katlakalna baznīcā. 2004. gada "eko" kalendārā "Prestige" iekļauti astoņi Livara Jankovska īsie izteicieni.

Februāris

17.02 ...

KLBV muzejā viesojās audzēkņu un studentu delegācija no Dānijas.

21.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē.

Marts

05.03 ...

Trīs tikšanās ar Livaru Jankovski un G. Krīgera uzruna Ilūkstes 1. Vidusskolā.

05.03 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (234/9)" Ilūkstes 1. Vidusskolā.

05.03 ...

Trīs tikšanās ar Livaru Jankovski un G. Krīgera uzruna Ilūkstes 2. Vidusskolā.

05.03 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (235/10)" Ilūkstes 2. Vidusskolā.

05.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovskis Ilūkstes bibliotēkā.

05.03 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (236/11)" Ilūkstes bibliotēkā.

Aprīlis

06.04 ...

Atklāt izstāde "Par tevi (237/9)" Brāļu Reformātu baznīcā, Rīgā.

10.04 ...

Atklāta izstāde "Ceļš mani aizveda pie jūras (foto) (239/1)" Alsungas bibliotēkā. /Janas Pirro fotogrāfijas/.

20.04 ...

KLBV muzejā viesojas delegācija no Itālijas.

28.04 ...

KLBV muzejā viesojas delegācija no Singapūras.

Maijs

05.05 ...

KLBV muzejā viesojas delegācija no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas.

07.05 ...

Ziemeļvalstu Ģimnāzijā audzēkņu dokumentāla filma Mātes dienai, kurā par pamatu izmantota Livara Jankovska dzeja.

10.05 ...

KLBV muzejā viesojas LTV 7 "Dzīvei pa vidu".

16.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Salaspils Ev. Lut. draudzē.

25.05 ...

Literatūras, mūzikas, teātra mākslas muzejam nodoti materiāli par L. Jankovski un autora dzejas grāmatas.

Jūnijs

05.06 ...

Atklāta izstāde "Vējš aiznesīs (239/6)" Glika dienās Alūksnē.

05.06 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (240/10)" Glika dienās Alūksnē. Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas Latvijā (241/11)" Glika dienās Alūksnē.

06.06 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (241/14)" Glika dienās Alūksnē.

08.06 ...

Publikācija laikrakstā "Alūksnes Ziņas", "Tradicionāli atceras mācītāju Ernstu Gliku".

22.06 ...

Publikācija laikrakstā "Alūksnes Ziņas", "Ar savu  talantu pasauli dara skaistāku".

Jūlijs

17.07 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (143 /12)" Piltenes rajona "Vēždūkas", kristīgajā nometnē. Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/. (1. x)

25.07 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (244/15)" Piltenes rajona "Vēždūkas", kristīgajā nometnē.

26.07...

Livara Jankovska dzejas lasījums Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes vasaras nometnē.

28.07  ...

Atklāta izstāde "Par tevi (245/11)" Ventspils Nikolaja baznīcā.

28.07 ...

Publikācija laikrakstā "Ventas Balss" Nr. 142, Marlena Briede, "Sadraudzība ar Dievu dabā". Klājā laists "eko" kalendārs "Prestige", kurā iekļautas piecas Livara Jankovska četrrindes.

Augusts

01.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rendas baznīcā.

01.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Usmas baznīcā.

03.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas veco ļaužu aprūpes centrā "Rumbiņa".

04.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes iesvētāmo grupā.

07.08 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

08.08 ...

Atklātas izstādes "Dzīve skaista ( 246/13)" un "Ceļš mani aizveda pie Jūras (dzeja) (246/1)" Ventspils brīvdabas muzejā, pilsētas svētku sarīkojumā.

20.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Sārnates baptistu draudzes vasaras nometnē.

Septembris

01.09 ...

Livara Jankovska uzruna RVT pirmkursniekiem Nacionālajā teātrī.

04.09 ...

Atklāta izstāde "Ceļš mani aizveda pie jūras(foto) (248/2)" Ozolu bibliotēkā.

06.09 ...

KLBV muzejā viesojas 7. Saeimas deputāts Normunds Rudēvičs.

13.09 ...

KLBV muzejā viesojas studentu un pasniedzēju grupa no Itālijas.

10.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ ( 2. x) Jēkabpils ģimnāzijā. Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ (3.x) Ev. lut. Miķeļa draudzē.

16.09 ...

Livara Jankovska dalība Cēsu pilsētas dzejas dienās.

17.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ (4. x) Ēdoles kultūras namā.

20.09 ...

Sižets Kuldīgas TV par L. Jankovska un J. Paula programmu Ēdolē.

22.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/, ( 5.x ) Rīgas Valsts tehnikumā.

25.09 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts" Nr.36 (1578), Ligita Ābolniece, "Mīlestības stunda".

28.09 ...

Atklāta izstāde "Ceļš mani aizveda pie jūras (foto) (249/3)" pensionāru klubiņā "Rumbiņa" Kuldīgā.

29.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/ (6. x), slēgtā vakarā uz kuģīša "Liepāja".

30.09 ...

KLBV muzejā viesojas Izglītības un Zinātnes ministrs Juris Radzēvičs.

Oktobris

09.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/, (7. x) Alsungas bibliotēkā.

12.10 ...

KLBV muzejā viesojas labākais "Vecmāmiņu koris" - "Mārupes vecmāmiņas".

15.10 ...

KLBV muzejā viesojas delegācija no Somijas.

21.10 ...

Publikācija laikrakstā "Saldus Zeme", A. Maniņa, "Ar atspulgu eža acīs".

27.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells, (8.x) Vangažu Domē.

28.10 ...

Publikācija laikrakstā "Stars", Rudīte Kumsāre, "Nāc un ieklausies - sadzirdēsim kopīgi..."

29.10 ...

KLBV muzeju apmeklē Latvijas vēstnieks Vatikānā Alberts Sarkanis.

30.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/, (9. x) Lazdonas baznīcā Madonā. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (250/16)", Lazdonas baznīcā.

Novembris

 

170 kalendāru dāvinājums Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem.

Decembris

01.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski /dzeja/ un Jāni Paulu /čells/, (10. x) Rīgas 2. Kristīgajā skolā.

28.12 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (251/14)" RVT 85. gadu jubilejā. Īsa Livara Jankovska literāri muzikāla kompozīcija. Rīgas Valsts tehnikuma 85 gadu jubilejā Latvijas Nacionālajā teātrī.

 

40 kalendāru dāvinājums 2. kristīgās skolas audzēkņiem.

 

^ uz augšu