Hronika. 2003. gads

Janvāris

03.01 ...

Muzejā viesojas Saldus rajona Svētdienas skolas audzēkņi un skolotāji.

05.01 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (206/15)" Cīravas bibliotēkā.

06.01 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju... (207/13)" Padures bibliotēkā.

11.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Garkalnes draudzē.

Februāris

10.02 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (208/14)" Pelču bibliotēkā.

14.02 ...

Muzeju apmeklē Lietuvas delegācija no Kauņas tehnikuma.

17.02 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (209/6)" Priedaines bibliotēkā, Kuldīgas rajonā.

24.02 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (210/16)" Padures bibliotēkā.

Marts

03.03 ...

Muzeju apmeklē Latvijas Teoloģijas institūta studenti.

04.03 ...

Atklāta izstāde "Svētā zeme (211/3)" Cīravas bibliotēkā.

06.03 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (212/17)" Padures bibliotēkā.

15.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas rajona Priedaines ciema bibliotēkā. Grāmatas "Vējš aiznesīs..." atvēršanas svētki Kuldīgas sv. Katrīnas baznīcā.

17.03 ...

Publikācija www.Kurzeme.lv   "Dzejas vakars Ciešanu laikā"

20.03 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (213/15)" Snēpeles ciema bibliotēkā.

Aprīlis

09.04 ...

Muzejā viesojas misionārs Āfrikā, Imants Gailišs, novada 4 tikšanās ar RVT audzēkņiem. Muzejā viesojas pārstāve no Ukrainas, kura nogādās Ukrainas latviešu izcelsmes cilvēkiem dažādus fonda materiālus un informāciju.

19.04 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Luterānis ", "Bībeles muzeji Latvijā"

Maijs

01.05 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (214/7)" Alsungas bibliotēkā.

04.05 ...

Livara Jankovska dalība Kuldīgas Mākslas dienās. Atklāta izstāde "Dzīve skaista (215/5)"

05.05 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (216/7)" Cīravas bibliotēkā.

29.05 ...

Muzejā viesojas Saeimas deputāts, izglītības ministrs Kārlis Šadurskis un Rīgas Domes deputāts Agnis Kalnkaziņš.

Jūnijs

06.06 ...

Atklāta izstāde "Svētā zeme (217/4)" Alsungas bibliotēkā.

21.06 ...

Muzejā viesojas misionāri no misijas "Gideoni"

Jūlijs

03.07 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (218/8)" Cīravas bibliotēkā.

05.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (219/8)" Vilgāles bibliotēkā.

17.07 ...

Dalība Kuldīgas pilsētas svētkos. Atklāta izstāde "Vējš aiznesīs(220/2)", Livara Jankovska dzejas lasījums pie Alekšupītes Kūravā. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (221/9)".

18.07 ...

Livara Jankovska un Edgara Ziņģa koncertprogramma Kuldīgas muzejā.

19.07 ...

Livara Jankovska dalība "Novadnieku saietā".

20.07 ...

Edgara Ziņģa un Livara Jankovska koncertprogramma Kuldīgas muzejā.

22.07 ...

Livara Jankovska dalība "3x3 nometnē" Apguldē, atklāta izstāde "Vējš aiznesīs (222/3)". Livara Jankovska nakts programma, dzejas lasījums pie Apguldes ezera.

23.07 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums, "3x3 nometnē" Apguldē. Izstāde "Dzeja lukturu gaismā (223/10)".

26.07 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (224/6)".

30.07 ...

Livara Jankovska dalība un interešu grupas "Vadība" Mateja draudzes vasaras nometnē. Klājā laists "eko" kalendārs "Prestige", kurā iekļautas trīspadsmit Livara Jankovska četrrindes.

Augusts

03.08 ...

Livara Jankovska dalība Ventspils pilsētas svētkos. Livara Jankovska dzejas lasījums Ventspils piejūras muzejā. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (225/11)".

09.08 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (226/12)" Garkalnes baznīcas vasaras nometnē.

16.08 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums. Atklāta izstāde "Dzīve skaista (227/7)" grāmatu muzejā "Ķipi", Dobeles muzejā.

17.08 ...

Īsa intervija ar Livaru Jankovski, "Latvijas Radio 1" par "3x3 nometni" Apguldē.

28.08 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (228/13)", Mazsalacas pilsētas svētkos.

Septembris

10.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Prieka Vēsts pamatskolā, Rīgā.

11.09 ...

Atklāta izstāde "Vējš aiznesīs (229/4)" Saldus salonā "Šķūnis".

12.09 ...

Divas tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumos Kuldīgas centra vidusskolā. Kuldīgas rajona skolu bibliotekāru tikšanās ar Livaru Jankovski.

12.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Lutriņu bibliotēkā.

13.09 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums Zvārdes baznīcas 220. gadu svinībās, Zvārdē.

13.09 ...

Livara Jankovska dalība Kurzemes novada Dzejas dienās. Livars Jankovskis vada Kurzemes "Kristīgās dzejas darbnīcu" Saldū.

27.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Blīdenes draudzē, baznīcas jubilejā.

28.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Alsungas bibliotēkā.

Oktobris

28.10 ...

Muzejā viesojas Skolu muzeju asociācijas vadītāja un delegācija.

30.10 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas Latvijā (230/10)" Aknīstes vidusskolā, 5 tikšanās ar Livaru Jankovski.

31.10 ...

Klajā laista Livara Jankovska 7. dzejas grāmatiņa "Starp savējiem..."

Novembris

01.11 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (231/8)" Puzes ciema bibliotēkā.

06.11 ...

Publikācija laikrakstā "Brīvā Daugava" 2003.06.11, "izstādē iepazīst Latvijas dievnamu"

14.11 ...

Atklāta izstāde "Vējš aiznesīs (232/5)" Rīgas Reformātu - Brāļu ev. lut. draudzē.

15.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Lutriņu bērnu namā. Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē.

15.11 ...

Kristīgās literatūras un baznīcu vēstures muzejs /vadītājs Livars Jankovskis/ par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas skolu muzeju konkursā, un svinot Latvijas Republikas 85. gadskārtu, apbalvots ar Diplomu. /Izglītības un Zinātnes ministrs K. Šadurskis un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra direktors R. Beinarovičs/.

15.11 ...

Rīgas Valsts tehnikuma Kristīgās literatūras un baznīcu vēstures muzeja (KLBV) vadītājam Livaram Jankovskim izteikta Pateicība par nozīmīgu veikumu jaunās paaudzes vērtībizglītībā, svinot Latvijas Republikas 85. gadskārtu /Izglītības un Zinātnes ministrs K. Šadurskis un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra direktors R. Beinarovičs/.

15.11 ...

KLBV muzejā viesojas Rīgas Tehniskās universitātaes rektors Ivars Knēts.

16.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ventspils draudzē.

20.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Reformātu - Brāļu ev. lut. draudzē.

24.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Puzes pamatskolā un Diakonijas centrā.

25.11 ...

KLBV muzejā viesojas Alūksnes Ernsta Glika Bībeles muzeja vadītāja.

28.11 ...

Publikācija laikrakstā "Ventas Balss", "Lūdz Dievu un strādā! Strādā un priecājies par dzīvi!"

28.11 ...

KLBV muzejā viesojas delegācija no Vācijas un Čehijas.

Decembris

10.12 ...

Publikācija laikrakstā "Mana Aknīste", "Tikšanās ar Livaru Jankovski".

16.12 ...

KLBV muzejā viesojās Vēstnieks ES Andris Piebalgs. Atklāta izstāde "Svētā zeme (233/5)" Priedaines bibliotēkā.

 

^ uz augšu