Hronika. 2002. gads

Janvāris

12.01 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (160/2)", kā arī tikšanās ar Livaru Jankovski Turlavas pagasta lasītāju klubā, Kuldīgas rajonā.

22.01 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju... (161/3)" Priedaines ciema bibliotēkā, Kuldīgas rajonā.

31.01 ...

Tikšanās ar L. Jankovski, Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē.

Februāris

10.02 ...

Atklāta izstāde "Krustu kalns (162/1)" Rīgas Valsts tehnikumā.

Marts

13.03 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (163/3)" Ozolu ciema bibliotēkā.

15.03 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (164/4)" Rendas ciema bibliotēkā.

24.03 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (165/12)" Raņķu bibliotēkā.

26.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu baznīcas Senjoru klubiņā.

Aprīlis

20.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Raņķu bibliotēkā, Kuldīgas rajonā.

23.04 ...

Muzejā viesojas Katoļu Garīgā semināra pirmais kurss. Tikšanās ar Livaru Jankovski.

24.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Alises ielas bērnu namā.

17.04 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju... (166/5)" Raņķu ciema bibliotēkā.

Maijs

04.05 ...

Atklāta izstāde "Vējš aiznesīs (167/1)" Ēdoles pilī. Nodotas izstādes Tamārai Nolmanei ("DIALOGA" pārstāve Kurzemē), "Kurzemes baznīcas", "Svētā zeme", "Par tevi". Livara Jankovska dzejas lasījums Sv. Katrīnas draudzē.

25.05 ...

Atklāta izstāde "Dzeja baznīcas tornī (168/2)" Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas tornī.

19.05 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (169/6)" Ozolu ciema bibliotēkā.

Jūnijs

06.06 ...

Muzejā viesojas Saeimas deputāts Ēriks Jēkabsons.

11.06 ...

Muzejā viesojas Saeimas Deputātu komisija.

02.06 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (170/1)" Rumbas ciema bibliotēkā.

08.06 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (171/1)" Padures ciema bibliotēkā.

01.06 ...

Atklāta izstāde "Krustu kalns (172/2)" Priedaines ciema bibliotēkā.

Jūlijs

01.07 ...

Muzejā viesojas Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes svētdienas skolas 20 audzēkņi un 5 skolotāji.

12.07 ...

Muzejā viesojas Itālijas delegācija.

17.07 ...

Muzejā viesojas Jelgavas Svētdienas skolas bērni.

15.07 ...

Muzejā viesojas un novada nodarbības Esperanto starptautiskā foruma dalībnieki.

17.07 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (173/2)" Ozolu ciema bibliotēkā.

18.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un dzejas lasījums Rendas pagasta Ozolos. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (174/1)".

19.07 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (175/2)" Kuldīgas pilsētas svētkos.

20.07 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums "Novadnieku saietā" Kuldīgas pilsētas svētkos.

21.07 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums Muzeja sarīkojumā, Kuldīgas pilsētas svētkos.

Klājā laists "eko" kalendārs "Prestige", kurā iekļautas sešas Livara Jankovska četrrindes.

23.07 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks" - "Dzeja lukturu gaismā".

25.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski katoļu svētdienas skolas nometnē Jūrkalnē.

27.07 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (176/3)" Jurkalnes pilsētas svētkos.

31.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jūrmalciemā, Liepājas rajonā. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (177/4)" Jūrmalciemā.

01.07 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (178/3)" Snēpeles ciema bibliotēkā.

01.07 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (179/7)" Vilgāles ciema bibliotēkā.

02.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (180/2)" Rendas ciema bibliotēkā.

15.07 ...

Atklāta izstāde "Krustu kalns (181/3)" Rendas ciema bibliotēkā.

Augusts

05.08 ...

Publikācija laikrakstā "Kursas Laiks" par dzeju un izstādi Jūrmalciemā.

10.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un dzejas lasījums Rendas pagasta svētkos. Atklāta nakts izstāde "Dzeja lukturu gaismā (182/5)".

16.08 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (183/6)" Baptistu vasaras nometnē Vecbebros. Livars Jankovskis vada piecas nodarbības skatuves kultūrā.

17.08 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (184/8)" Alsungas bibliotēkā.

20.08 ...

Reklāma un apraksts izdevumā "TRE BRUK avīze" par Livara Jankovska jaunajām grāmatām "Vējš aiznesīs" un "Starp savējiem".

01.08 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (185/3)" Priedaines ciema bibliotēkā.

01.08 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (186/9)" Ozolu ciema bibliotēkā.

Septembris

06.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jēkabpils ģimnāzijā.

15.09 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (187/9)" Priedaines bibliotēkā. Tikšanās ar Livaru Jankovski Jēkabpils luterāņu draudzē.

17.09 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (188/4)" Alsungas bibliotēkā.

19.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Alūksnes bibliotēkā, Latvijas Pirmās partijas aģitācijas pasākumu ietvarā.

20.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Centra vidusskolā. /4 tikšanās/.

23.09 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (189/10)" Pelču bibliotēkā.

26.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dzejas dienu pasākumā Rīgas Valsts tehnikumā.

27.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Valkas bibliotēkā, Latvijas Pirmās partijas aģitācijas pasākumu ietvarā.

28.09 ...

Publikācija Jēkabpils baznīcu izdevumā. "Draudžu dzīve" Nr.9 (73). "Es gribu rakstīt par Gaismu".

01.09 ...

Atklāta izstāde "Par tevi (190/4)" Rendas ciema bibliotēkā.

01.09 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (191/4)" Raņķu ciema bibliotēkā.

01.09 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (192/11)" Snēpeles ciema bibliotēkā.

Oktobris

03.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kristīgajā radio. Raidījumu vada D. Šterns.

04.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Mateja draudzes radošajā "Studijā M".

10.10 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju... (193/10)" Vilgāles bibliotēkā.

18.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Juglas Meža internātskolā.

19.10 ...

Livara Jankovska dzejas vakars "Dzeja lukturu gaismā" Kuldīgas muzejā. Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (194/7)".

01.10 ...

Atklāta izstāde "Svētā Zeme (195/1)" Ozolu ciema bibliotēkā.

01.10 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (196/5)" Snēpeles bibliotēkā.

31.10 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (197/12)" Alsungas ciema bibliotēkā.

01.10 ...

Atklāta izstāde "Par tevi... (198/5)" Priedaines ciema bibliotēkā.

Novembris

02.11 ...

Livara Jankovska dalība Ozolu ciema bibliotēkas 35 gadu svinībās, dzejas lasījumi, dāvinājumi.

04.11 ...

Livara Jankovska tikšanās ar bezdarbnieku pārkvalifikācijas grupu Rīgas Valsts tehnikumā.

06.11 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (199/13)" Priedaines bibliotēkā.

11.11 ...

3 tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem.

11.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Laidu pagasta bibliotēkā.

12.11 ...

Livara Jankovska tikšanās ar divām bezdarbnieku pārkvalifikācijas grupām Rīgas Valsts tehnikumā.

15.11 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (200/11)" Rendas bibliotēkā.

19.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un nodarbības Mateja draudzes teātra grupā.

20.11 ...

Publikācija žurnālā "Labā vēsts", "Profesija un 10 baušļi".

21.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Zasu lauka tehniskajā koledžā.

22.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Cīravas ciema bibliotēkā.

26.11 ...

Muzeju apmeklē delegācija no Vācijas.

28.11 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (201/6)" Ozolu ciema bibliotēkā.

30.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas augstskolā.

30.11 ...

Atklāta izstāde "Dzeja lukturu gaismā (202/8)" Kuldīgas augstskolā.

01.11 ...

Atklāta izstāde "Svētā zeme (203/2)" Priedaines ciema bibliotēkā.

Decembris

02.12 ...

Publikācija Cīravas ciema izdevumā "CĪRAVA - DZĒRVE", "Viss ir tik tuvu...", publikācija laikrakstā "Kurzemes Vārds", "Sarunājas ar dzejnieku".

06.12 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (204/12)" Cīravas bibliotēkā.

08.12 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (205/14)". Cīravas centrālajā bibliotēkā.

08.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski, A. Lilianfeldi un G.Krīgeru Adamovas internātskolā, Rēzeknes raj.

12.12 ...

Tikšanās muzejā ar Rīgas pils. Ķīmiķu biedrības pārstāvjiem.

28.12 ...

Klajā laista Livara Jankovska dzejas grāmata "Vējš aiznesīs...".

 

^ uz augšu