Hronika. 2001. gads

Janvāris

06.01 ...

Livaram Jankovskim pasniegts "Labās Zvaigznes " pateicības raksts.

19.01 ...

Muzejā viesojas Juglas Sanatorijas internātskolas audzēkņi un pedagogi.

20.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu baznīcas Senjoru klubiņā.

25.01 ...

Muzeju apmeklē Jaunmoku pils - muzeja direktore. Klājā laists Dižstendes kalendārs, kurā iekļauts Livara Jankovska dzejolis.

Februāris

03.02 ...

Atklāta Izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (148/12)" Jaunmoku pilī.

19.02 ...

Muzejā viesojas Armēņu Apustuliskās Baznīcas Rīgas draudzes priekšsēdētājs un draudzes ļaudis.

22.02 ...

Muzejā viesojas RFL skolas 10. klase.

25.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Saldus Mārtiņa Lutera draudzē.

Marts

01.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ozolnieku pansionātā, Ozolnieku 1. vidusskolā, Jelgavas internātskolā, pansionātā.

07.03 ...

Muzejā viesojas prāvests Viesturs Pirro.

18.03 ...

Livara Jankovska dalība Latvijas Radio pārraidē "Lai nāk tava valstība".

20.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu draudzē.

Aprīlis

02.04 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (149/11)" Ludzas Mākslas skolā.

04.04 ...

Muzeju apmeklē Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts sekretārs A. Sarnovičs un administratīvā departamenta direktore I. Vārna

17.04 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (150/1)" salonā "Ceļš", Rīgā.

27.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Šķēdes pagastā. Tikšanās ar Livaru Jankovski Jaunlutriņu pansionātā.

28.04 ...

Livara Jankovska Dzejas vakars Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē.

Maijs

03.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu draudzes Senjoru klubiņā.

11.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ozolu bibliotēkā.

12.05 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (151/2)" Ēdoles pilī. Tikšanās ar Livaru Jankovski Vilgāles bibliotēkā.

13.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Klosteres Sv. Pētera draudzē. Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas jauniešu draudzes pasākumā.

20.05 ...

Muzejā viesojas Katoļu Teoloģijas augstskolas studenti.

26.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jaunmoku pilī Mākslas dienu ietvarā. Ekspress dzejas izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (152/15)" pie Jaunmoku pils.

Jūnijs

06.06 ...

Livars Jankovskis dzirdams Kristīgajā radio, raidījumā "Apraktie un neapraktie talanti", intervē Tālivaldis Kronbergs.

08.06 ...

DIALOGA muzejā viesojas Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga.

10.06 ...

Livars Jankovskis Kristīgajā Radio sarunājas ar Anitu Upīti.

12.06 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (153/12)" salonā "Ceļš", Rīgā.

29.06 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ivandes baznīcas draudzē.

Jūlijs

19.07 ...

Izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (154/16)" Kuldīgas pils parkā, Kuldīgas pilsētas svētkos.

26.07 -
28.07

Izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (155/16 )" Jūrmalciemā, Liepājas rajonā.

28.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jūrmalciemā.

Augusts

09.08 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (156/17)" Baptistu Mateja draudzes vasaras nometnē Mālpilī. Livara Jankovska vadītās nodarbības skatuves un runas kultūrā.

11.08 ...

Izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (157/18)" Jaunmoku pils 100 gadu jubilejā.

Septembris

03.09 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums Mazajā Ģildē, sākot Rīgas Valsts tehnikuma jauno mācību gadu.

14.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas centra vidusskolā, Dzejas dienu pasākums.

23.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu draudzes Senjoru klubiņā.

28.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas rajona bibliotekāru seminārā.

Oktobris

14.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rendas ciema bibliotēkā.

22.10 ...

Muzejā viesojas Vācijas studentu delegācija.

Novembris

08.11 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums un saruna Kristīgajā radio ar Dāvidu Šternu.

15.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Nakts patversmē Bārdziņu ielā.

22.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski bērnu namā "Vita".

23.11 ...

Muzejā viesojas Skrundas 1.vidusskolas 10. klase.

23.11 ...

Muzejā viesojas Somijas delegācija.

24.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas Draudzē.

25.11 ...

Tikšanās ar Livaru. Jankovski baptistu Golgātas draudzē, piedalās bīskaps A. Šterns.

28.11 ...

Atklāta izstāde "Dzīve skaista (158/1)" Rīgas Valsts tehnikumā.

Decembris

01.12 ...

Atklāta izstāde "Tu gaidi vēju (159/2)" Ozolu ciema bibliotēkā.

02.12 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (160/13)" Madlienas Kultūras namā.

04.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Talsu rajonu skolu semināra dalībniekiem, muzeja apskate.

05.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski, ar rajonu skolu semināra dalībniekiem, muzeja apskate.

09.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jūrmalciemā, Liepājas raj.

10.12 ...

Muzeju apmeklē Norvēģijas delegācija.

12.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Launkalnes pamatskolā.

12.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Smiltenes Lauksaimniecības tehnikumā.

14.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes pamatskolā, Stendes kristīgajā skolā, Dižstendes sākumskolā.

16.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ozolu ciema bibliotēkā.

18.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Alises ielas bērnu patversmē.

19.12 ...

Livars Jankovskis tiekas ar Nakts patversmes darbiniekiem.

20.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu baznīcas Senjoru klubiņā.

 

^ uz augšu