Hronika. 2000. gads

Janvāris

01.01 ...

Livara Jankovska dzejolis ievietots LELB Kuldīgas prāvesta iecirkņa Diakonijas centra bukleta moto.

02.01 ...

Informatīva publikācija žurnālā "Sieviete" par Livaru Jankovski.

06.01 ...

Ziedojums Sarkandaugavas Kristīgai skolai - dažādi kalendāri, 100 gab.

21.01 ...

Livara Jankovska dzejoļi publicēti starpkonfesionālajā laikrakstā "Pērle"

25.01 ...

Publikācija Jēkabpils Ev. Lut. Baznīcas izdevumā "Draudžu dzīve" par Livaru Jankovski un viņa dzeju.

21.01 ...

Dāvinājums kristīgai avīzei "Pērle".

30.01 ...

Livars Jankovskis Latvijas Radio "Lai nāk tava valstība".

Februāris

01.02 ...

Ziedojums Balvu rajona Briežuciema pamatskolai - grāmatas, papīrs, 80 foto rāmīši, apģērbs.

02.02 ...

Publikācija žurnālā "Sieviete" - "Tu gaidi vēju". Dāvinājums RVT Deju kolektīvam - 35 kalendāri.

10.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski žurnāla "Sieviete" lasītāju klubā Ogrē.

21.02 ...

Dāvinājums Balvu rajona Briežuciema pamatskolai.

25.02 ...

Livara Jankovska dzejoļi publicēti starpkonfesionālā laikrakstā "Pērle".

Marts

01.03 ...

Informatīva publikācija žurnālā "Sieviete".

07.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Siguldas ev. lut. baznīcā.

22.03 -
05.04 ...

A. Pupiņš, M. Kravalis un R. Rūsis atrodas svētceļojumā Dienvidslāvijā.

24.03 ...

L. Jankovska dzejolis publicēts starpkonfesionālā laikrakstā "Pērle".

Aprīlis

12.04 -
19.04 ...

L. Jankovskis atrodas svētceļojumā Izraēlā.

12.04

Atklāta izstāde "Senās Apsveikumu kartes (140 /8)" Saldus muzeja filiālē "Airītes".

23.04 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (141/14)" pie Siguldas  baznīcas.

25.04 ...

L. Jankovska tikšanās ar Balvu rajona Briežuciema skolas audzēkņiem.

26.04 ...

Dialogā viesojas rakstniece un žurnāliste Marina Kostaņecka.

29.04 ...

M. Kostaņeckas veidotais sižets par "Dialogu" raidījumā "Doma laukums".

29.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē.

29.04 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (142/8)" Ēdoles pilī.

30.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Vilgāles ciema bibliotēkā.

Maijs

17.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kauguru Rehabilitācijas centrā, Jūrmalā.

23.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dienas centrā, Anglikāņu baznīcā.

31.05 ...

Ar muzeju iepazīstas žurnāliste no laikraksta "Panorama Latvii".

Jūnijs

11.06 ...

A. Pupiņa iesvētības. Grāmatu un žurnālu dāvinājums Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcai.

05.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski dienas centrā, Anglikāņu baznīcā.

 

Jūnijā izplatītas 500 Livara Jankovska dzejas kartiņas.

Jūlijs

06.07 ...

Tikšanās pie mākslinieka Igora Vasiļjeva mātes.

17.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Siguldas draudzē.

19.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Viļķenes draudzē.

20.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ainažu kristīgajā nometnē.

24.,
25.07

Tikšanās ar Livaru Jankovski Slokas draudzes nometnē.

25.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Skrīveru pansionātā.

25.07 ...

Livars Jankovskis vada nodarbības Mateja draudzes nometnē, Vecbebros.

Augusts

01.08...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (143/10)" un tikšanās ar Livaru Jankovski Kurzemes baznīcu Svētdienas skolu vasaras nometnē Brocēnos.

19.08 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Studentu Kristīgās brālības nometnē Usmā.

Septembris

09.09 ...

Livara Jankovska dalība Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas kristīgās dzejas dienās.

12.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovskis Anglikāņu baznīcas dienas aprūpes centrā.

20.09 -
30.10

Atklāta izstāde "Senās Apsveikumu kartes (144/9)" Saldus muzejā.

24.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Olaines draudzē. Atklāta dzejas izstāde "Viss ir tik tuvu II (145/11)".

Oktobris

08.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ķemeru draudzē.

18.10.

Atklāta izstāde "Miniatūru izstāde (146/1)" Rīgā, "Rīgas dārzi un parki" centrā.

22.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dalbes baznīcas draudzē.

26.10 ...

Tikšanas ar Livaru Jankovski Jēkaba baznīcas jauniešu pasākumā.

31.10 ...

Sv. Pētera baznīcas draudzes fotografēšana.

Novembris

03.11. -
05.11

Tikšanās ar Livaru Jankovski Slokas draudzes jauniešu nometnē.

07.11 ...

Tikšanās "Dzejā un mūzikā" salonā "Ceļš". Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara kupča muzikālais pavadījums.

09.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Anglikāņu draudzes veterānu klubiņā.

12.11

Atklāta izstāde "Senās Apsveikumu kartes (147/10)" Vadakstē.

21.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ozolnieku vidusskolā, Vilgales pamatskolā, Svētes vidusskolā. Kopā 5 lekcijas.

Decembris

07.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcā.

08.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ķekavas draudzē.

09.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Katlakalna draudzē.

17.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Dižstendes sākumskolā. Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes kristīgajā skolā.

 

^ uz augšu