Hronika. 1999. gads

Janvāris

14.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Siguldas bibliotēkā.

14.01 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (108/12)" Mālpils bibliotēkā.

18.01 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (109/8)" Talsu novada muzejā.

23.01 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (110/6)".

Februāris

06.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Aglonas ģimnāzijā. 50 sienas kalendāru dāvinājums Aglonas ģimnāzijas audzēkņiem un darbiniekiem.

10.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Tuberkulozes un plaušu slimību centrā.

22.02 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (111/5)" Tuberkulozes un plaušu slimību centrā.

23.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kandavas pansionātā.

24.02 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās" Ugāles vidusskolā.

24.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes kristīgajā skolā.

Marts

06.03 ...

Atklāta izstāde "Vidzemes baznīcas (112/9)" Jelgavas slimnīcā.

12.03 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams datorgrafikā (113/6)". Tikšanās ar Livaru Jankovski un Ivaru Kupci Valkas 1. vidusskolā. 200 dažādu kalendāru dāvinājums.

12.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Valkas sociālās aprūpes centrā. 50 dažādu kalendāru dāvinājums.

12.03 ...

Tikšanās Valkas rajona Ērģemes bērnu namā. 50 bērnu sienas kalendāru dāvinājums.

13.03 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (114/13)" Jelgavas Ģimenes izglītības un atbalsta fondā.

13.03 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (1157/7)" Luda Bērziņa muzejā, Jūrmalā.

13.03 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (116/6)" Jaunmoku pilī.

15.03 ...

Publikācija izdevumā "Pilsēta kalnā".

23.03 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (117/9)" Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štābā.

24.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un Ivaru Kupci Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štābā.

25.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski, Ritvaru Rēpeli un Ivaru Kupci Luda Bērziņa muzejā Jūrmalā.

26.03 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams (119/8)" un tikšanās ar Livaru Jankovski Viļķenes Sv. Katrīnas baznīcā.

26.03 ...

Livara Jankovska tikšanās ar Viļķenes pamatskolas audzēkņiem un pasniedzējiem.

27.03 ...

Livara Jankovska un Ivara Kupča tikšanās ar Valkas 1. vidusskolas pasniedzējiem un vecākiem.

29.03 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams datorgrafikā (120/7)" Rīgas Valsts tehnikumā.

 

Bez maksas izplatīti 100 L. Jankovska kristīgās dzejas prospekti.

Aprīlis

19.04 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (121/12)" Jelgavā, Pieaugušo Izglītības Centrā.

24.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rendas pagasta Ozolu bibliotēkā.

24.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Sv. Katrīnas draudzē.

25.04 ...

Atklāta izstāde "Dzeja baznīcas tornī (122/1)" Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas tornī.

25.04 ...

Artūra Pupiņa kristības sv. Katrīnas draudzes baznīcā.

27.04 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams datorgrafikā (123/8)" Stopiņos, Juglas sanatorijas internātskolā.

28.04 ...

Tikšanās ar L. Jankovski Stopiņos, Juglas sanatorijas internātskolā.

 

Aprīlī izplatīti 200 L. Jankovska kristīgās dzejas prospekti.

 

Izgatavots prospekts "Iesākumā Dievs ..." (makets - A. Pupiņš).

 

Igatavots prospekts "Pasaules ievērojamāko cilvēku atziņas par Dieva esamību" (makets - R. Rūsis).

Maijs

02.05 ...

LTV 2 demonstrē raidījumu par "DIALOGU"

03.05 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams (124/9)" Amatniecības vidusskolā, Rīgā.

04.05 ...

"DIALOGĀ" viesojas Pareizticīgo Baznīcas mūķene Jefrosinija.

05.05 ...

"DIALOGĀ" viesojas prāvests Viesturs Pirro un Jana Pirro.

06.05 ...

Dialogā darbu uzsāk Māris Kravalis.

16.05 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (125/1)" pie Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas.

17.05 ...

Dialogā viesojas Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes prāvests Viesturs Pirro un Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Diakonijas un LELB Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Diakonijas centru vadītājas Līksma Pūre un Indra Lodiņa.

18.05 ...

Dialogā viesojas Saeimas deputāts Māris Vītols.

23.05 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (126/2)" pie Krusta baznīcas, Rīgā.

24.05 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (127/10)" kultūras namā "Imanta", Rīgā.

29.05 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (128/2)" pie Valmieras luterāņu baznīcas draudzes nama.

30.05 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (129/3)" pie Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas. Dalība luterāņu draudžu koru dziesmu svētkos Valmierā.

Jūnijs

05.06 ...

"DIALOGA" organizētais divu dienu Pirmais Latvijas kristīgo jauniešu forums, Dubultos. Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (130/4)" Dubultos.

06.06 ...

Publikācija laikrakstā "Diena".

10.06 ...

Publikācija izdevumā "Adventas Vēstis". Jauniešu svētki Jūrmalā.

 

Izgatavoti un izplatīti 200 prospekti "Iesākumā Dievs".

 

Izgatavoti un izplatīti 300 prospekti "Mans dievnams".

Jūlijs

03.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (131/3)" pie Turaidas baznīcas.

05.07 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (132/11)" "3x3 nometnē", Jaungulbenē.

06.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (133/4)" "3x3nometnē", Jaungulbenē.

07.07 ...

Atklāta "DIALOGA" organizētā II. Latvijas kristīgo žurnālistu konference.

08.07 ...

Radoša tikšanās ar Livaru Jankovski "3x3 nometnē", Jaungulbenes pilī.

09.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (134/5)" un radoša tikšanās ar Livaru Jankovski Adventistu vasaras nometnē, Tukuma rajonā.

12.07 ...

Ieraksts Kuldīgas TV. Livara Jankovska dzeja un intervija.

14.07 ...

Radoša tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Mateja baptistu draudzes jauniešu vasaras nometnē, Vecbebros.

15.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik Tuvu II (135/6)" Rīgas Mateja baptistu draudzes jauniešu vasaras nometnē, Vecbebros. Radoša tikšanās ar Livaru Jankovski.

24.07 ...

Radoša tikšanās ar Livaru Jankovski un dzejas lasījums, kā arī atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu (136/7)" Slokas luterāņu draudzes vasaras nometnē.

30.07 ...

Atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II (137/8)" pie Sv. Nikolaja baznīcas, Ventspilī. Tikšanās ar Livaru Jankovski draudzes svētdienas skolas vasaras nometnē "Liepenē".

Augusts

20.08 ...

Dialogā viesojas ASV Linkolnas Sv. Jāņa draudzes priekšnieks Ārijs Liepiņš.

 

Augustā izgatavoti un izplatīti 100 prospekti "Mans dievnams".

Septembris

02.09 ...

Dāvinājums RVT audzēkņiem - 200 kalendāri, 110 R. Mūka grāmatas "Reliģija vai Misticisms" un 150 grāmatas "Tēvreizes 25 valodās".

08.09 ...

Muzejā viesojas ASV delegācija.

12.09 ...

Livara Jankovska dalība Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas rīkotajās kristīgās Dzejas dienās.

14.09 ...

Dāvinājums - 250 dienasgrāmatas "Tipsis" un "Topsis" Rīgas 1. Internātskolai.

20.09 ...

Dāvinājums - 50 kalendāri un 50 dienasgrāmatas "Tipsis" un "Topsis" Andrupenes pamatskolai.

21.09 ...

Laista klajā Livara Jankovska dzejas grāmata "Viss ir tik tuvu ".

24.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un dzejas lasījums, kā arī atklāta izstāde "Viss ir tik tuvu II" (138/9) Siguldas 1. ģimnāzijā.

30.09 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks". Kristīgās Dzejas dienas Kuldīgā.

Oktobris

02.10 ...

Livara Jankovska grāmatas "Viss ir tik tuvu" atvēršanas svētki Kuldīgā J. Žeberiņa grāmatnīcā. Pateicības Dievkalpojums Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē sakarā ar grāmatas atvēršanas svētkiem. Tikšanās ar grāmatas autoru Livaru Jankovski.

06.10 ...

Sižets Kuldīgas TV par Livaru Jankovski un viņa grāmatu "Viss ir tik tuvu ".

07.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks", "Gara uzplaiksnījums zem Kurzemes debesīm".

08.10 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas apriņķa avīzē", "Tilts uz mūžību".

09.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Apsardzes pulkā.

14.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Juglas internātskolā.

20.10 ...

Ar Dialoga darbību iepazīstas Rīgas Valsts tehnikuma direktora atestācijas komisija.

30.10 ...

Dalība Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas 10 gadu jubilejā.

 

Oktobrī uzdāvinātas simts grāmatas "Dzīvības Vārds" Rendas pamatskolai.

 

Izgatavoti 100 prospekti par kristīgajām un nekristīgajām reliģijām.

Novembris

03.11 ...

Dialogā viesojas Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Diakonijas Centra vadītāja Līksma Pūre.

09.11 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks", "Šī dzīve ir pārsteidzošs ceļojums".

11.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Valsts tehnikuma semināra dalībnieku pasākumā.

16.11 ...

Muzejā viesojas Limbažu rajona Pāles pagasta pamatskolas skolēni un skolotāji.

20.11 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas rīts", "Viss ir tik tuvu".

Decembris

01.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas 1. kristīgajā skolā.

04.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un grāmatu dāvinājums Limbažu raj. Viļķenes draudzē.

13.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski, M. Priedīti un A. Pupiņu Valkas 1. vidusskolā. 200 kalendāru dāvinājums.

17.12 ...

Muzejā viesojas Saldus tehnikuma delegācija.

18.12 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (139/7)" Rendas pag. Ozolu ciema bibliotēkā. Tikšanās ar Livaru Jankovski, grāmatu dāvinājums.

Muzejā viesojas Jelgavas raj. Aizupes pamatskolas audzēkņi un pedagogi.

19.12 ...

Tikšanās ar L. Jankovski Kuldīgas raj. Veģu pansionātā.

20.12 ...

Dāvinājums Liepkalnes pamatskolai.

27.12 -
2.01 ...

A. Pupiņš uzturas kristīgajā nometnē "Teze" Varšavā.

29.12 ...

Dāvinājums RVT.

 

^ uz augšu