Hronika. 1998. gads

Janvāris

27.01 ...

Publikācija laikrakstā "Zemgales Avīze".

28.01 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams (72/5)" Jelgavas Bērnu un jauniešu centrā "Junda".

30.01 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze".

30.01 ...

Atklāta izstāde "Vidzemes baznīcas (73/7)" Liezeres pamatskolā.

31.01 ...

Publikācija laikrakstā "Talsu Vēstis".

 

Bez maksas izplatīti izdevniecības "Balta" ziedotie kalendāri ar KLF "Dialogs" veidotajām grāmatzīmēm un uzlīmēm, kopskaitā 1200 gab.

Februāris

03.02 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (74/5)" Kandavas muzejā.

03.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kandavas veco ļaužu pansionātā.

03.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kandavas vidusskolā.

04.02 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams (75/6)" Jelgavas Pieaugušo izglītības centrā.

04.02 ...

Humānā palīdzība invalīdu apvienībai "Aperions".

05.02 ...

Humānā palīdzība Latvijas Nedzirdīgo invalīdu biedrībai.

06.02 ...

Labdarības akcija Rīgas Valsts tehnikumā - 1000 kabatas kalendāru dāvinājums.

10.02 ...

Humānā palīdzība Rīgas 3. Psihoneiroloģiskajam pansionātam.

11.02 ...

Humānā palīdzība Sv. Jēkaba baznīcas Svētdienas skolas audzēkņiem.

11.02 ...

Humānā palīdzība Gaiļezera slimnīcas 17. acu slimību nodaļai.

11.02 ...

Humānā palīdzība LU Pedagoģijas fakultātei.

11.02 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams datorgrafikā (76/3)" Rīgā, Strazdmuižas neredzīgo un vājredzīgo bērnu internātskolā. Humānā palīdzība.

12.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas bērnu namā "Imanta". Humānā palīdzība.

12.02 ...

Humānā palīdzība Rīgas 1. Psihoneiroloģiskajam pansionātam.

12.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Ziemeļu rajona bērnu namā. Humānā palīdzība.

12.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas Pļavnieku bērnu namā. Humānā palīdzība.

16.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Juglas Meža skolā, Rīgā. Humānā palīdzība.

17.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Sarkandaugavas Kristīgajā skolā, Rīgā.

21.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Kuģniecības skolas audzēkņu pasākumā, Rīgā.

27.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rēzeknes 14. Arodvidusskolā. Humānā palīdzība.

27.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Adamovas bērnu namā, Rēzeknes rajonā. Humānā palīdzība.

27.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rēzeknes Vājdzirdīgo internātskolā. Humānā palīdzība.

Marts

02.03 ...

Humānā palīdzība Rīgas Valsts tehnikuma pasniedzējiem.

02.03 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas Balss".

04.03 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (77/6)" Rīgā, kristīgajā salonā "Ceļš".

04.03 ...

Livara Jankovska dzejas vakars Rīgā, kristīgajā salonā "Ceļš".

06.03 ...

Humānā palīdzība Rīgas 1. vidusskolai.

06.03 ...

Humānā palīdzība Nacionālo Bruņoto Spēku bataljonam, Rīgā.

13.03 ...

Humānā palīdzība Rīgas Nedzirdīgo internātskolai.

21.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Aglonas ģimnāzijā. Humānā palīdzība.

23.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Nacionālo Bruņoto Spēku bataljonā, Rīgā.

Aprīlis

02.04 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams datorgrafikā (78/4)" Iecavas internātskolā.

02.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Iecavas internātskolā.

06.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rēzeknes 14. Arodvidusskolā.

08.04 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (79/7)" Jaunmoku pilī.

14.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Latvijas Esperanto asociācijas biedru pasākumā.

21.04 ...

Muzeju apmeklē Norvēģijas tehniskās koledžas audzēkņi un pasniedzēji.

22.04 ...

Intervija ar Ritvaru Rēpeli, Ivaru Kupci un Leldi Sprinci Latvijas Kristīgajā radio.

28.04 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (80/10)" Ēdoles pilī.

 

Bez maksas izplatīti 200 Livara Jankovska kristīgās dzejas prospekti.

Maijs

04.05 ...

Muzeju apmeklē delegācija no Zviedrijas.

07.05 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (81/1)" Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcā.

12.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Latvijas Esperanto asociācijas biedru pasākumā.

29.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Liezeres pamatskolā. Humānā palīdzība.

Jūnijs

02.06 ...

Atklāta izstāde "Mans dievnams (82/7)" Jelgavas bērnu poliklīnikā.

06.06 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu ( 83/1)" Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (Rīgā).

10.06 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Esperantists".

Jūlijs

07.07 ...

Latvijas Kristīgā Kultūras fonda un Kristīgā labdarības fonda "DIALOGS" organizētā Latvijas Kristīgo žurnālistu konference. Reportāža no konferences LTV raidījumā "Rīta Bums".

13.07 ...

Atklāta izstāde "Vidzemes baznīcas (84/8)" Rīgā, Krusta kazarmās.

16.07 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (85/2)" "3x3 nometnē", Mazsalacā.

16.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski "3x3 nometnes" pasākumā.

17.07 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (86/3)" Ēdoles baznīcas 350 gadu jubilejas pasākumā.

18.07 ...

Uzstādīts krusts Aumeisteru baznīcas drupās.

18.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Gaujienas internātskolas vasaras nometnē.

19.07 ...

Atklātas izstādes "Mans dievnams datorgrafikā (87/5)" un "Pa ceļam uz dievnamu (88/4)" jauniešu nometnē "Mantojums" (Gaujienā).

19.07 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski jauniešu nometnē "Mantojums", Gaujienā.

25.07 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (89/5)" - ielas izstāde Kuldīgā.

26.07 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (90/6)" - ielas izstāde Kuldīgas tirgus laukumā.

27.07 ...

Ritvars Rēpelis un Ivars Kupcis kopā ar dāņu evaņģelizācijas grupu uzstājas Krusta kazarmās Rīgā.

Augusts

07.08 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (91/2)" Valkas baznīcas tornī.

07.08 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (92/7)" Valkas baznīcas tornī.

Septembris

03.09 ...

Dāvinājums Rīgas 7. internātskolai - 260 skolēnu dienasgrāmatas.

04.09 ...

Dāvinājums Mālpils internātskolai - 160 skolēnu dienasgrāmatas.

08.09 ...

Dāvinājums Rīgas 1. internātskolai - 360 skolēnu dienasgrāmatas.

09.09 ...

Dāvinājums Garkalnes pamatskolai - 200 skolēnu dienasgrāmatas.

11.09 ...

Dāvinājums Juglas Meža skolas internātskolai - 150 skolēnu dienasgrāmatas.

11.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Pelču pamatskolā, Kuldīgas rajonā.

12.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Basu pamatskolā, Kuldīgas rajonā.

17.09 ...

Tikšanās ar Ritvaru Rēpeli un Ivaru Kupci Valkas vidusskolā un specializētajā valsts aprūpes centrā "Valka".

18.09 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (93/3)" bibliotēkā "Daugava", Rīgā.

18.09 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (94/8)" bibliotēkā "Daugava", Rīgā.

21.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski bibliotēkā "Daugava", Rīgā.

29.09 ...

Dāvinājums Aizkraukles draudzes Svētdienas skolai - 30 skolēnu dienasgrāmatas.

Oktobris

04.10 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (95/9)" pie Krimuldas baznīcas.

10.10 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (96/10)" Siguldas katoļu baznīcā.

10.10 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

16.10 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (97/2)" Čikāgas draudzes baznīcā. Livara Jankovska uzruna Amerikas Vidienes apgabala mācītāju konferences dalībniekiem. Livara Jankovska dzejas lasījums un Ritvara Rēpeļa, Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

18.10 ...

Livara Jankovska dzejas lasījums un uzruna Čikāgas draudzes dievkalpojumā.

19.10 ...

Radio apraksts Latvijas Kristīgajā radio par "DIALOGA" izstāžu turneju un koncertprogrammu ASV.

20.10 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (98/3)" Linkolnas latviešu draudzes baznīcā. Livara Jankovska dzejas lasījums un Ritvara Rēpeļa, Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

27.10 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (99/4)" Indianapoles latviešu draudzes baznīcā. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

30.10 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (100/5)" Detroitas latviešu draudzes baznīcā, Kanādā. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

 

ASV un Kanādas latviešu luterāņu draudzēm dāvināti 300 kabatas formāta piezīmju kalendāri.

 

Bez maksas izplatīti 300 Livara Jankovska dzejas prospekti, 150 KLF "Dialogs" reklāmas prospekti.

Novembris

01.11 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (101/6)" Vašingtonas latviešu draudzes baznīcā, ASV. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

04.11 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (102/7)" Bukskauntijas latviešu draudzes baznīcā, ASV. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

08.11 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (103/8)" Ņujorkas latviešu draudzes baznīcā, ASV. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums.

21.11 ...

Publikācija laikrakstā "Latvija Amerikā".

24.11 ...

Atklāta izstāde "Pa ceļam uz dievnamu (104/11)" Siguldas bibliotēkā.

24.11 ...

Muzejā viesojas Latvijas Eperanto asociācijas biedri.

25.11 ...

Atklāta izstāde "Senās apsveikumu kartes (105/4)" Iecavas internātskolā. Tikšanās ar Livaru Jankovski. Dāvinājumā 45 sienas kalendāri.

27.11 ...

KLF Muzeju apmeklē Lietuvas izglītības ministrijas darbinieki.

29.11 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (106/9)" Salas pagasta ultūras namā. Livara Jankovska dzejas lasījums, Ritvara Rēpeļa un Ivara Kupča muzikālais pavadījums. Dāvinājumā 20 sienas kalendāri.

Decembris

01.12 ...

Publikācija LELBA izdevumā "Ceļa Biedrs" Nr. 426.

03.12 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (107/11)" LU Pedagoģijas fakultātē.

05.12 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

10.12 ...

Publikācija ASV Čikāgas draudzes laikrakstā "Ciānas Vēstnesis".

17.12 ...

Dāvinājums RVT pasniedzējiem un darbiniekiem - 250 sienas kalendāri.

18.12 ...

Dāvinājums Rīgas Nedzirdīgo internātskolai - 100 sienas kalendāri.

21.12 ...

Dāvinājums Rīgas Gaiļezera slimnīcas 17. nodaļai - 35 sienas kalendāri.

22.12 ...

Dāvinājums Varakļānu pagasta bāreņiem - 70 bērnu kalendāri un 20 dienasgrāmatas "Tedis".

23.12 ...

Dāvinājums RVT pašdarbības kolektīviem - 50 sienas kalendāri.

30.12 ...

Dāvinājums Rendas pamatskolai - 70 kalendāri.

 

^ uz augšu