Hronika. 1996. gads

Janvāris

10.01 ...

Publikācija laikrakstā "Stars".

11.01 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (22/7)" Iecavas internātskolā.

16.01 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (23/2)" Aizputes izstāžu zālē.

16.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Aizputes vidusskolā.

17.01 ...

Publikācija laikrakstā "Kursas Laiks".

17.01 ...

Reportāža Aizputes TV no izstādes atklāšanas.

19.01 ...

Publikācija laikrakstā "Iecavas Ziņas".

23.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Babītes vidusskolā.

24.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stelpes vidusskolā.

24.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stelpes Lut. draudzē.

26.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Cēsu 1. vidusskolā.

26.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Cēsu pilsētas bērnu namā.

26.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Cēsu veco ļaužu pansionātā "Cīrulīši"

26.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Cēsu kolonijā.

30.01 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (24/3)"

30.01 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (24/3)" Aizkraukles arodvidusskolā.

Februāris

01.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Aizkraukles arodvidusskolā.

03.02 ...

Publikācija laikrakstā "Stars".

03.02 ...

Publikācija laikrakstā "Aizkraukles Avīze".

06.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Madonas 1. vidusskolā.

06.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Madonas 2. vidusskolā.

09.02 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (25/13)" Madonas izstāžu namā.

10.02 ...

Reportāža Madonas TV no izstādes atklāšanas.

13.02 ...

Publikācija laikrakstā "Kursas Laiks".

13.02 ...

Dialoga darbinieki dodas uz Pēterburgu, lai tiktos ar turienes latviešu draudzēm, līdz 17.02.

26.02 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (26/3)" Pāvilostā.

26.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Pāvilostas vidusskolā.

Marts

01.03 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (27/8)" Krāslavas Kultūras namā.

01.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Krāslavas 2. vidusskolā.

01.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Krāslavas ģimnāzijā.

05.03 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (28/4)" Vecumnieku vidusskolā.

05.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Vecumnieku vidusskolā.

14.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Adamovas bērnu namā, humānā palīdzība.

14.03 ...

Publikācija laikrakstā "Rēzeknes Vēstis".

16.03 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (29/14)" Latgales kultūras centrā, Rēzeknē. Izstādi atklāj Latvijas Kultūras ministrs Ojārs Spārītis.

17.03 ...

Reportāža Latgales TV no izstādes atklāšanas.

Aprīlis

03.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Iecavas internātskolā, humānā palīdzība.

04.04 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (30/5)" Bauskas muzejā.

04.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Bauskas 1. vidusskolā.

06.04 ...

Publikācija laikrakstā "Rēzeknes Vēstis".

09.04 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (31/9)" Feimaņos.

09.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Feimaņu pamatskolā.

11.04 ...

Publikācija laikrakstā "Bauskas Dzīve".

12.04 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (32/4)" Stendē.

12.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes vidusskolā.

12.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes kristīgajā skolā.

12.04 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze".

18.04 ...

Humānā palīdzība Jaunpils iedzīvotājiem.

19.04 ...

Humānā palīdzība Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

23.04 ...

"DIALOGS" TV raidījumā "Kristietība šodien".

Maijs

01.05 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (33/5)" Ēdoles pilī.

02.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Rīgas amatniecības pamatskolā.

06.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jāņa Rozentāla mākslas skolā, Rīgā.

07.05 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (34/6)" Jaunmoku pilī.

08.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendē.

10.05 ...

Publikācija laikrakstā "Katoļu Dzīve".

15.05 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (35/10)" Emīla Dārziņa muzejā Jāņskolā, Jaunpiebalgā.

15.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jaunpiebalgas vidusskolā.

16.05 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze", pielikumā "Hedvigas kundzes Avīze".

19.05 ...

Atklāta izstāde "Latgales baznīcas (36/1)", Aglonas bazilikā. (Līdz šim).

Jūnijs

17.06 ...

Sastādīta un laista klajā brošūra "Pasaules izcilāko cilvēku atziņas par Dieva esamību".

22.06 ...

Ritvars Rēpelis un Ivars Kupcis, absolvējot Rīgas Valsts tehnikumu, kā diplomprojektu teicami aizstāv izstrādāto datorprogrammu "Latvijas Dievnami".

 

Jūnijā bez maksas izplatīta Tatjanas Valenas grāmata "Saucēja Balss".

Jūlijs

02.07 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Zeme". Atklāta izstāde "Nāc un redzi (37/1)". Rīgas Valsts tehnikumā.

10.07 ...

Sagatavots un izdots Livara Jankovska dzejas prospekts. 1000. eksemplāros.

17.07 ...

Humānā palīdzība Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

26.07 ...

Atklāta izstāde "Vidzemes baznīcas (38/1)" Gaiļezera slimnīcā, Rīgā.

Augusts

02.08 ...

Līdz 20.08. "DIALOGA" darbinieki dodas svētceļojumā uz Fatimu (Portugālē) un Lurdu (Francijā).

Septembris

02.09 ...

Atklāta izstāde "Nāc un redzi (39/2)". Veco ļaužu pansionātā, Jūrmalā.

05.09 ...

Iekārtots kristīgās informācijas stends LVU Pedagoģijas fakultātē.

05.09 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze", pielikumā "Hedvigas kundzes Avīze".

13.09 ...

Livars Jankovskis piedalās kristīgās dzejas dienās Kuldīgā.

29.09 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

 

Septembrī Livars Jankovskis novadījis 12 kristīgās ētikas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centra skolā.

Oktobris

07.10 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (40/6)" LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, Rīgā.

25.10 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (41/1)" Veģu psihoneiroloģiskajā bērnu namā. Humānā palīdzība.

30.10 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās (42/1)" P. Stradiņa republikāniskajā slimnīcā, Rīgā.

 

Oktobrī Livars Jankovskis novadījis 12 kristīgās ētikas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centra skolā.

Novembris

15.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Stendes kristīgajā skolā, humānā palīdzība.

29.11 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas (43/1)" Iecavas internātskolā.

 

Novembrī Livars Jankovskis novadījis 12 kristīgās ētikas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centra skolā.

Decembris

03.12 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (44/11)" Zemkopības ministrijā, Rīgā.

04.12 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas (45/2)" Rojas kultūras namā.

10.12 ...

Atklāta izstāde "Luterāņu baznīcas (46/1)" Rīgas Valsts tehnikumā.

13.12 ...

Atklāta izstāde "Nāc un Redzi (47/3)" Jūrmalas sociālās aprūpes centrā.

20.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Sociālās aprūpes centrā, humānā palīdzība.

 

Bez maksas izplatītas 1000 kristīga satura grāmatas.

 

^ uz augšu