Hronika. 1995. gads

Janvāris

05.01 ...

Pēc DIALOGA iniciatīvas Latvijas Tehniskajā universitātē iekārtots kristīgās informācijas stends, kas nodots DIALOGA aprūpē.

10.01 ...

Izveidots Kristīgā labdarības fonda "DIALOGS" izdevums - pārskats par 1994. gada darbu. Pēc "DIALOGA" lūguma Tehniskā arodvidusskola izgatavo 30 pie sienas stiprināmus koka krustus kā dāvinājumu skolām un pansionātiem.

19.01 ...

Publikācija laikrakstā "Labrīt".

19.01 ...

Saruna ar Ritvaru Rēpeli Daugavpils radio "Alise +".

20.01 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

21.01 ...

Publikācija laikrakstā "Latgales Laiks".

21.01 ...

Publikācija laikrakstā "Dinaburga".

22.01 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (5/5)" Daugavpils muzejā. Izstādi atklāj Daugavpils Sv. Pētera katoļu baznīcas prāvests Aleksandrs Madelāns, pareizticīgo baznīcas mācītājs, tēvs Georgijs un luterāņu draudzes mācītājs Jānis Bērziņš.

22.01 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Latgales TV ziņās.

22.01 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

27.01 ...

Reportāža no Daugavpils izstādes atklāšanas radio "Brīvā Eiropa".

28.01 ...

Publikācija laikrakstā "Dinaburga".

Februāris

05.02 ...

Izgatavoti un laisti klajā 1000 bukleti par izstādi "Latvijas dievnami".

12.02 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Daugavpils skolu jaunatnes sarīkojumā Daugavpils muzejā.

Marts

01.03 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (6/6)" Jēkabpils kultūras namā. Izstādi atklāj pilsētas mērs.

01.03 ...

Publikācija laikrakstā "Daugavas Avīze".

01.03 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Latgales TV ziņās.

20.03 ...

Humānā palīdzība ģimenes bērnu namam "Cīrulīši".

Aprīlis

09.04 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

18.04 ...

Intervija ar Ritvaru Rēpeli radio "SWH".

20.04 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (7/7)" Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Izstādi atklāj Valsts prezidents Guntis Ulmanis un visu vadošo konfesiju arhibīskapi.

20.04 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas LTV "Panorāma".

21.04 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

21.04 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas Balss".

21.04 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Cīņa".

21.04 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

22.04 ...

Publikācija laikrakstā "Diena", pielikumā "Sestdiena".

23.04 ...

Sižets par izstādi "Latvijas dievnami" LTV raidījumā "Zīmes".

27.04 ...

Publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra".

28.04 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

28.04 ...

Uzstādīts krusts Medņu baznīcā.

29.04 ...

Uzstādīts krusts Kalsnavas un Bērzaunes baznīcās.

30.04 ...

Uzstādīts krusts Sēlpils baznīcā.

Maijs

 

Izstādes "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās" pagarinājums Sv. Pētera baznīcā pēc skatītāju lūguma.

02.05 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas Balss".

07.05 ...

Uzstādīts krusts Bukaišu - Sniķeres baznīcas drupās.

07.05 ...

Uzstādīts krusts Ģipkas baznīcas drupās.

08.05 ...

Publikācija laikrakstā "Brīvā Latvija".

14.05 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

20.05 ...

Kristīgā vēsts un dāvinājums Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

24.05 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas Balss".

26.05 ...

"DIALOGS" saņem dāvinājumā ceļojumu pa Zviedrijas baznīcām no 26.05 - 30.05. Tikšanās ar prāvesti Ievu Graufeldi Zviedrijā.

Jūnijs

02.06 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

09.06 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

11.06 ...

Uzstādīts krusts Vestienas baznīcas drupās.

11.06 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

12.06 ...

Publikācija laikrakstā "Ērgļu Vēstis".

16.06 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

22.06 ...

Publikācija laikrakstā "Jūrmala".

26.06 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (8/8)" Jūrmalā, izstāžu zālē "Dzintari". Izstādi atklāj mācītāji Aivars Beimanis, Valdis Amols un Andrejs Aglonietis.

30.06 ...

Publikācija laikrakstā "Jūrmala".

Jūlijs

01.07 ...

Publikācija laikrakstā "Labā Vēsts".

11.07 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Zeme".

12.07 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (9/1)" Skrundas kultūras namā. Dalība Luterāņu draudžu dienu pasākumā Latvijā.

14.07 ...

Izdotas Livara Jankovska miniatūras "Dialogs", 2000 eksemplāru.

15.07 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks".

20.07 ...

Humānā palīdzība Strazdes bērnu namam.

22.07 ...

Izgatavoti un laisti klajā 3000 bukleti par izstādi "Latvijas dievnami".

28.07 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (10/9)" Talsu luterāņu baznīcā.

28.07 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Talsu TV.

Augusts

01.08 ...

Publikācija laikrakstā "Talsu Vēstis".

04.08 ...

Kristīgā vēsts un dāvinājums Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

05.08 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (11/2)" Sabiles kultūras namā.

10.08 ...

Publikācija Talsu luterāņu izdevumā "Pilsēta Kalnā".

Septembris

05.09 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (12/3)" Ēdoles pilī.

20.09 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski, Ritvaru Rēpeli un Ivaru Kupci Lutriņu vidusskolā.

29.09 ...

Dalība par KLF "Dialogs" līdzekļiem restaurētu Lašu baznīcas ērģeļu iesvētes dievkalpojumā, Daugavpils rajonā.

Oktobris

05.10 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (13/10)" izstāžu galerijā Limbažos. Viesošanās "Siļķēs" pie tēlnieka Andreja Jansona, video ieraksts.

08.10 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (14/4)" Valmieras muzejā.

09.10 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Valmierā, Vidzemes TV.

13.10 ...

Atklāta izstāde "Kurzemes baznīcas II (15/1)" Pampāļu doktorātā, Saldus rajonā.

19.10 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski un Ritvaru Rēpeli Jaunpils vidusskolā.

21.10 ...

Publikācija laikrakstā "Auseklis".

22.10 ...

Atklāts Kristīgās ētikas kabinets RVT, piedalās Konsistorijas padomnieki Erberts Bikše un Viesturs Pirro.

26.10 ...

Publikācija laikrakstā "Saldus Zeme".

Novembris

03.11 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (16/1)" Jaunjelgavas kultūras namā.

03.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Jaunjelgavas vidusskolā.

07.11 ...

Publikācija laikrakstā "Lauku Avīze".

08.11 ...

Publikācija laikrakstā "Ludzas Zeme".

09.11 ...

Publikācija laikrakstā "Staburags".

12.11 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (17/5)" Ludzas kultūras namā.

12.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ludzas vidusskolā.

12.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ludzas ģimnāzijā.

13.11 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Latgales televīzijā.

15.11 ...

Publikācija laikrakstā "Rīgas Balss".

15.11 ...

Publikācija laikrakstā "Ludzas Zeme".

16.11 ...

Publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra".

21.11 ...

Publikācija laikrakstā "Latvijas Zeme".

22.11 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (18/11)" Tukuma muzejā.

25.11 ...

Publikācija laikrakstā "Tukuma Ziņotājs".

27.11 ...

Publikācija laikrakstā "Neatkarīgā Cīņa".

28.11 ...

Kristīgā vēsts un dāvinājums Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

30.11 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski pansionātā "Ziedkalne".

Decembris

12.12 ...

Kristīgā vēsts un humānā palīdzība Stirnienes pamatskolai.

12.12 ...

Atklāta izstāde "Koka baznīcas Latvijā (19/6") Varakļānu vidusskolā.

12.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Varakļānu vidusskolā.

15.12 ...

Atklāta izstāde "Zemgales baznīcas II (20/2)" Viesītes kultūras namā.

15.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Viesītes vidusskolā.

16.12 ...

Reportāža no izstādes atklāšanas Viesītes TV.

18.12 ...

Intervijas par KLF "Dialogs" radio "Brīvā Eiropa".

20.12 ...

Izgatavoti un laisti klajā 1000 krāsu bukleti par izstādi "Latvijas dievnami".

21.12 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (21/12)" izstāžu namā CATA, Cēsīs.

21.12 ...

Publikācija laikrakstā "Druva".

22.12 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Varakļānu vidusskolā.

28.12 ...

Publikācija laikrakstā "Brīvā Daugava".

 

^ uz augšu