Hronika. 1994. gads

Janvāris

07.01 ...

Ziedojums Iecavas luterāņu draudzes Svētdienas skolai.

08.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Vaiņodes bērnu namā. Humānā palīdzība.

08.01 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Blīdenes pamatskolā.

09.01 ...

Humānā palīdzība Jaunpils iedzīvotājiem.

12.01 ...

Materiālā palīdzība Ventspils draudzes mācītājam Valteram Ozoliņam.

20.01 ...

Materiāls pabalsts Baptistu garīgā semināra studentam Sandrim Skaidrajam.

Februāris

02.02 ...

Humānā palīdzība Veģu psihoneiroloģiskajam bērnu namam.

11.02 ...

Materiāla palīdzība Invalīdu sēdvolejbola federācijai.

Marts

02.03 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Medumu internātskolā.

03.03 ...

Finansiāli organizēta Irinas Arhipovas koncertprogramma Rīgas Domā.

09.03 ...

Materiāla palīdzība bijušai Rīgas Valsts tehnikuma darbiniecei Zigrīdai Ašmanei.

15.03 ...

Publikācija Rīgas Valsts tehnikuma izdevumā "Saturns".

18.03 ...

Dāvinātas 100 biļetes uz Irinas Arhipovas garīgās mūzikas koncertu Rīgas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņiem un pasniedzējiem.

20.03 ...

Svētceļojums uz Romu un Čenstohovu.

Aprīlis

04.04 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Ezeres vidusskolā.

Maijs

05.05 ...

Uzsākta Latvijas baznīcu apsekošana un materiālu vākšana par Latvijas baznīcām un kristīgajām svētvietām.

10.05 ...

Tikšanās ar Livaru Jankovski Bērzes vidusskolā.

12.05 ...

Materiāla palīdzība vientuļajai mātei I. Samuševai.

15.05 ...

Ritvara Rēpeļa, Ivara Kupča, Vitas Bullītes iesvētības Jēzus baznīcas draudzē.

22.05 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

23.05 ...

Sagatavoti pirmie 100 foto rāmji topošajai fotoizstādei.

Jūnijs

05.06 ...

Materiāla palīdzība Lašu baznīcas ērģeļu remontam.
Visu mēnesi turpinās izstādes sagatavošanas darbi.

Jūlijs

02.07 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (1/1)" /pirmie 140 attēli/ Ev.lut.Jēzus baznīcā Rīgā.

20.07 ...

Ritvars Rēpelis līdz 20.08. strādā Veģu psihoneiroloģiskajā bērnu namā, iepazīstinot bērnus ar kristīgo vēsti.

Augusts

23.08 ...

Publikācija laikrakstā "Talsu Vēstis".

27.08 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (2/2)" Kuldīgas pilsētas muzejā.

27.08 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks".

31.08 ...

Saruna ar Ritvaru Rēpeli Latvijas Kristīgajā radio.

Septembris

02.09 ...

Izveidots otrs kristīgās vēsts stends RVT.

05.09 ...

Saruna ar Livaru Jankovski Latvijas Kristīgajā radio.

06.09 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks".

19.09 ...

Publikācija laikrakstā "Vakara Ziņas".

23.09 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

26.09 ...

Publikācija laikrakstā "Labrīt".

Oktobris

06.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemes Vārds".

08.10 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (3/3)" Liepājas foto namā. Izstādi atklāj pilsētas mērs T. Eniņš.

08.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kursas Laiks".

11.10 ...

Publikācija laikrakstā "Rīta Ekspresis".

15.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemes Vārds".

15.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemes Ekspresis".

29.10 ...

Publikācija laikrakstā "Kurzemes Vārds".

Novembris

01.11 ...

Mēbeļu fabrika "Zunda" pēc lūguma izgatavo un dāvina Kristīgajam labdarības fondam "Dialogs" 20 koka krustus uzstādīšanai bijušo baznīcu drupās vai bijušo dievnamu vietās.

25.11 ...

Materiāla palīdzība ilggadējai RVT darbiniecei I. Grīnvaldei.

26.11 ...

Materiāla palīdzība kamerkorim "Skaņkalns" garīgās mūzikas koncertu vajadzībām.

Decembris

02.12 ...

Publikācija laikrakstā "Solis".

06.12 ...

Materiāla palīdzība A. Romānovam.

10.12 ...

Saruna ar Livaru Jankovski Ventspils radio.

11.12 ...

Publikācija laikrakstā "Svētdienas Rīts".

14.12 ...

Atklāta izstāde "Latvijas dievnami krāsu fotogrāfijās (4/4)" Ventspils muzejā.

16.12 ...

Uzstādīts krusts Zeberenes luterāņu baznīcas drupās.

16.12 ...

Uzstādīts krusts Lielauces luterāņu baznīcas drupās.

17.12 ...

Publikācija laikrakstā "Ventas Balss".

18.12 ...

Saruna ar Livaru Jankovski Daugavpils radio "Alise +".

24.12 ...

Uzstādīts krusts Vārmes luterāņu baznīcas drupās.

30.12 ...

Uzstādīts krusts Gramzdas luterāņu baznīcas drupās.

30.12 ...

Uzstādīts krusts Embūtes luterāņu baznīcas drupās, sakopta svētvieta.

 

^ uz augšu