DIALOGS

1974. - 

dibināta Jaunrades studija "Dialogs".

1984. - 

dibināts Kristīgais Labdarības Fonds "Dialogs".

1998. - 

dibināts Latvijas Kristīgais Kultūras Fonds.

1999. - 

Rīgas Valsts tehnikumā izveidots Mūsu Dzīves muzejs.

2007. - 

DIALOGS - Brīvmākslinieku radošās izpausmes

Brīvs + Mākslinieks = izpratne par Pasauli... uzskats, attieksme, Cilvēka iekšējo dotumu - Garīgās pasaules atspoguļojums...

Darboties spēja sev interesējošos mākslas žanros = ķermeņa kultūra / skatuves kustība / stāja / runa / uzvedības kultūra / spēja komunicēt / rakstītais vārds / vizuālās mākslas / virtuālie žanri / izpratne par krāsām / datorgrafika / fotogrāfija // Laiks - Laiks Telpā / izstādes / izrādes //, Es - un Mana vieta Pasaulē...

Vai Es arī esmu mākslinieks... Mākslinieks?

Ko - Es protu... un - varu...

Mans pašnovērtējums... Mana griba,,,

 

Tas ir
Laiks, kad ar taviem matiem spēlējas
Vējš...
Virs galvas augstu
Debesīs lido
Putni...

Tas ir
Laiks, kad līdz
Apvārsnim ir pāris soļu... un arī
Tu, pēc mirkļa vari, kā
Putns
Debesīs būt
Brīvs...

Tu sper šos soļus un jūti...
Apvārsnis attālinās... un
Putnus arī vairs nevar saskatīt...

Tas ir
Laiks, kad tik ļoti gribas
Laimīgam būt...

/Livars/